My Liantis

Personeelsbeleid 25 augustus 2020

Versoepeling van de voorwaarden voor het Vlaams opleidingsverlof

Werknemers in de privésector kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van het Vlaams opleidingsverlof. Ze mogen dan afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen en blijven intussen hun loon ontvangen. Om het Vlaams opleidingsverlof te kunnen krijgen, moeten medewerkers onder meer voldoende lessen volgen. Om te voorkomen dat de coronacrisis daar een stokje voor steekt, wordt die voorwaarde versoepeld.

Meer digitale leervormen

Om te kunnen gebruikmaken van het Vlaams opleidingsverlof, moet je medewerker voor minstens 3 studiepunten of 32 contacturen of lesuren zijn ingeschreven.

Omdat we nog steeds de regels rond social distancing volgen, zijn klassikale lessen minder evident geworden. Daarom besloot de Vlaamse regering om de voorwaarde rond contacturen voor het schooljaar 2020-2021 te versoepelen. Ook digitale leervormen zullen worden meegeteld als contact.

De andere voorwaarden

Aan de andere voorwaarden voor het Vlaams opleidingsverlof verandert er voorlopig niets. We zetten ze hieronder nog even op een rijtje.

  • 2 soorten opleidingen

Twee soorten opleidingen komen in aanmerking: arbeidsmarktgerichte en loopbaangerichte. De opleidingen die zijn erkend als arbeidsmarktgericht, zijn terug te vinden in de opleidingsdatabank. Loopbaangerichte opleidingen worden gevolgd in het kader van loopbaanbegeleiding. Voor andere opleidingen kan je dus geen gebruikmaken van het Vlaams opleidingsverlof.

  • Arbeidsovereenkomst in Vlaanderen

Enkel werknemers die (deels) werken via een arbeidsovereenkomst in het Vlaams Gewest kunnen van het verlofsysteem gebruikmaken.

Bovendien moet je medewerker minstens halftijds werken om in aanmerking te komen. Voor wie halftijds werkt met een vast uurrooster, geldt als bijkomende voorwaarde dat de opleiding moet samenvallen met de werkuren om recht te hebben op Vlaams opleidingsverlof.

  • Maximaal 125 uur

Iemand die voltijds werkt, heeft per jaar recht op maximaal 125 uur Vlaams opleidingsverlof. Voor een deeltijdse medewerker is er een pro rata recht. Het concrete recht wordt bepaald aan de hand van het soort opleiding dat wordt gevolgd of van het soort examen dat wordt afgelegd.

Het recht wordt berekend in functie van de tewerkstellingsbreuk van september. Enkel wie dan minstens 50% werkt, heeft recht. Er is een uitzondering: als de opleiding in een latere maand start en de werknemer werkt dan minstens 50%, dan is er ook recht.

  • Behoud van loon

Je medewerker behoudt zijn normale loon voor de uren waarop hij afwezig is. Je kan er als werkgever wel voor kiezen om rekening te houden met de loongrens (wie meer verdient dan deze loongrens, zal dus niet zijn volledige normale loon ontvangen).

  • Terugbetaling aan de werkgever

Als aan alle voorwaarden is voldaan, kan jij als werkgever een aanvraag tot terugbetaling indienen bij het WSE-loket. Jouw sociaal secretariaat kan dat ook voor jou regelen. Per goedgekeurd uur krijg je een forfaitair bedrag terugbetaald. Momenteel bedraagt dit 21,30 euro per uur.