My Liantis

Veiligheid 24 juli 2019

Verstrengde meldingsplicht bij graafwerken rond gasleidingen

Bouwheren, aannemers, studiebureaus en architecten die graafwerken willen (laten) uitvoeren in de onmiddellijke nabijheid van een gasleiding, moeten dit tijdig melden aan de beheerder van die leiding. De regels hieromtrent zijn verstrengd sinds 1 juli 2019. De veranderingen liggen vast in het wijzigings-KB van 22 april 2019.

Meer werken melden

Concreet heeft de werkgever de lijst met voorbeelden van verplicht te melden werkzaamheden uitgebreid. Vanaf nu gaat het dus ook om volgende activiteiten:

  • het bouwen, het afbreken, het aanleggen van draineerbuizen;
  • het diepploegen en diepwoelen, uitgraven of uitvoeren van grondwerk op een diepte van meer dan vijftig centimeter;
  • het aanaarden, het boren, het persen, het inheien van palen of schuttingsplanken - het opstapelen op de grond van zware voorwerpen;
  • het wijzigen van het grondprofiel;
  • het aanplanten of verwijderen van diepwortelende planten;
  • mijn-, graverij- of groefwerken;
  • het verkeer met zware werktuigen buiten de hiervoor aangelegde wegen;
  • het gebruik van springstoffen;
  • en het ruimen van grachten.

Strengere veiligheidsmaatregelen

Verder moet de aannemer die de werken uitvoert strenge veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Zo is de aannemer uitdrukkelijk verplicht om de markering van de leidingtraçés voortdurend in stand te houden. Om er zeker van te zijn dat de aannemer zich ook effectief aan de maatregelen houdt, moet hij het document met daarin alle afspraken ondertekenen en permanent bijhouden op de werf.

Aangepaste meldingsprocedure bij dringende herstellingswerken

Standaard gebeurt de melding via het KLIP/KLIM-portaal van de overheid. Er is een Vlaams portaal en een portaal voor Brussel en Wallonië. Uit het verleden blijkt dat deze procedure niet altijd even snel verloopt. Dit veroorzaakte problemen bij dringende herstellingswerken. Vandaar dat er voor deze gevallen een aangepaste meldingsprocedure in het leven is geroepen. Bij hoge nood kan je de werken nu telefonisch melden tot drie werkdagen voor aanvang.