My Liantis

Personeelsbeleid 06 december 2018

Feestdagen 2019 : hoe leg je vervangende feestdagen vast?

Per jaar liggen er tien wettelijke feestdagen vast. Op deze dagen mogen werknemers in principe niet werken. Wanneer deze feestdagen op een zondag of een andere inactiviteitsdag vallen, moet de werkgever vervangingsdagen kiezen.

Feestdagen in 2019

Voor 2019 liggen de feestdagen vast op deze data:

 • 1 januari: Nieuwjaar
 • 22 april: paasmaandag
 • 1 mei: Feest van de Arbeid
 • 30 mei: O.L.H.-Hemelvaart
 • 10 juni: pinkstermaandag
 • 21 juli: nationale feestdag
 • 15 augustus: O.L.V.-Tenhemelopneming
 • 1 november: Allerheiligen
 • 11 november: Wapenstilstand
 • 25 december: Kerstmis

Vervangingsdagen

Wanneer een feestdag samenvalt met een zondag of een andere inactiviteitsdag (in veel ondernemingen de zaterdag), moet de werkgever een vervangingsdag vastleggen op een normale activiteitsdag. De werkgever kan deze vervangingsdag vrij kiezen binnen hetzelfde kalenderjaar. Op deze manier behouden werknemers het recht op 10 feestdagen per jaar.

In 2019 valt de nationale feestdag (21 juli) op een zondag. In veel ondernemingen is de zondag een inactiviteitsdag, wat betekent dat de werkgever deze dag dus moet vervangen.

Procedure

De vervangingsdag voor feestdagen die op een zondag of gewone inactiviteitsdag vallen, moet de werkgever vastleggen via een specifieke procedure, het zogenaamde cascadesysteem:

 • In eerste instantie kunnen de paritaire organen bij algemeen verbindend verklaarde beslissing de vervangingsdag vastleggen.
 • Als er op paritair vlak niets is bepaald, dan kan de ondernemingsraad een beslissing maken.
 • Wanneer er geen ondernemingsraad is, of die neemt geen beslissing, dan mogen de werkgever en de syndicale afvaardiging samen een regeling treffen.
 • Wanneer er geen syndicale afvaardiging is, dan moet de werkgever het met een meerderheid van het verzamelde personeel eens raken.
 • Als er ook op dit vlak geen knopen doorgehakt worden, dan kunnen de vervangingsdagen voor iedere werknemer vastgesteld worden in individueel overleg tussen werkgever en werknemer.
 • Lukt zelfs dat niet, dan wordt de feestdag gewoon vervangen door de eerste gewone activiteitsdag die in de onderneming op de feestdag volgt.

Bekendmaking

Wanneer een regeling uitgewerkt werd voor de volledige onderneming, dan moet de werkgever vóór 15 december van elk jaar in de lokalen van de onderneming een ondertekend en gedateerd bericht uithangen.

In dit bericht moet hij de vervangingsdagen voor feestdagen opnemen, net als de toepassingsregels voor het nemen van inhaalrust voor wie toch werkt. De werkgever moet ook een kopie van dit bericht aan het arbeidsreglement hechten.