My Liantis

Persbericht 29 oktober 2018

Bijna 4 op de 10 kantoormedewerkers stoort zich aan lawaai op de werkvloer

Bijna 4 op de 10 kantoormedewerkers die regelmatig tot continu lawaai ervaren, vinden dat zeer hinderlijk en ondervinden er zelfs fysieke klachten door. Dat komt volgens de medewerkers voornamelijk door: gesprekken van collega’s, technische installaties zoals printers en de airco, en mensen die rondlopen.

Blootstelling

Een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie bracht het recent opnieuw onder de aandacht: het is niet goed om vaak blootgesteld te worden aan geluid. Daarop besloot Liantis te kijken hoe het zit met lawaai op de werkvloer. Zo analyseerden ze de gegevens van 2.316 medewerkers die dagelijks lange tijd doorbrengen achter hun computerscherm.

Daaruit blijkt dat 58,7% van die medewerkers regelmatig tot continu lawaai ervaart op de werkvloer.

Fysieke klachten

Van al die medewerkers die regelmatig tot continu geluid ervaren op de werkvloer, geeft 35,1% aan dat ze dat dit zeer storend vinden en er soms zelfs fysieke klachten door ondervinden. “We zien voornamelijk stress-gerelateerde klachten door geluid. Denk maar aan concentratiestoornissen, slaapproblemen en vermoeidheid. Maar ook fysiek onwel worden is mogelijk”, vertelt Martijn Vanhinsberg van Liantis.

Hier zien we wel een verschil tussen mannen en vrouwen: vrouwen vinden het geluid op de werkvloer storender dan mannen. 37,8% van de vrouwen ervaart het geluid als hinderlijk en ondervindt er fysieke klachten door. Bij de mannen is dit 30,8%. Ook leeftijd speelt blijkbaar een rol: hoe ouder de medewerker, hoe hinderlijker hij of zij het lawaai ervaart.

Oorzaken

De bevraagden konden ook aangeven of dat lawaai voor hen één of meerdere oorzaken had. Aan wie erg vaak tot continu lawaai ervaart, vroegen we ook om één of meerdere oorzaken daarvan aan te geven:

  • 79,1% zegt dat het lawaai veroorzaakt wordt door gesprekken van collega’s.
  • 55,3% zegt dat het geluid veroorzaakt wordt door mensen die langs de werkpost passeren.
  • 21,8% zegt dat het lawaai afkomstig is van buitenaf.
  • 18,8% zegt dat het geluid veroorzaakt worden door technische installaties zoals een airco, een lift, een printer …

Daarnaast gaven de bevraagden ook nog enkele andere oorzaken aan zoals: een te luide radio, té luide toetsenborden of luidruchtige bezoekers.

Vijf concrete tips

  1. Zorg voor een mix van werkplekken: stille ruimtes voor geconcentreerd werk, ruimtes voor overleg en telefoongesprekken ...
  2. Plaats niet meer dan 8 mensen samen in een landschapskantoor
  3. Check zeker of collega’s in zo’n landschapskantoor niet te dicht op elkaar zitten.
  4. Zorg voor goede afspraken op de werkvloer.
  5. Ga na waar investeringen in geluidsabsorberende wanden, vloeren of plafonds opportuun zijn.