My Liantis

Verloning personeel 20 april 2019

Lastenverlaging voor ploegenarbeid in de bouwsector goedgekeurd

De uiteindelijke goedkeuring door het parlement liet even op zich wachten, maar nu is het zover: de bouwsector krijgt eindelijk de lastenverlaging op ploegenarbeid waar het al bijna twee jaar op wacht. De maatregel geldt bovendien met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018.

Voor wie?

Elke werkgever die ‘werken in onroerende staat’ verricht kan onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld worden van de doorstorting van een stuk bedrijfsvoorheffing. In de eerste plaats gaat het om werkgevers uit de bouwsector zelf (paritair comité 124), maar ook andere sectoren komen in aanmerking:

  • pc 111: metaalconstructie
  • pc 121: schoonmaak
  • pc 126: hout en stoffering
  • pc 144: landbouw
  • pc 145: tuinbouw
  • psc 149.01: elektriciens

Let op: bovenstaande lijst is geen limitatieve opsomming. Bovendien komen ook uitzendbedrijven die werknemers in één van deze sectoren tewerkstellen in aanmerking.

Lastenverlaging bouw: voorwaarden

Als werkgever van kan je in aanmerking komen voor deze lastenverlaging voor werken:

  • in onroerende staat (de definitie hiervan wordt overgenomen uit de btw-wetgeving);
  • verricht op werven;
  • in één of meerdere ploegen van minstens twee personen (werknemers of bedrijfsleiders, studenten komen hiervoor niet in aanmerking), die hetzelfde of complementair werk doen, zowel qua inhoud als qua omvang en die minstens een derde van hun arbeidstijd in ploegverband werken,
  • en waarvoor je je medewerkers een bruto-uurloon van minstens 14,34 euro betaalt (dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd).

Bij een eventuele inspectie moet je als werkgever kunnen aantonen dat je aan elke van deze voorwaarden voldeed. Daarom is het aangewezen de nodige bewijsstukken bij te houden.

Hoeveel bedraagt deze lastenverlaging voor ploegenarbeid?

Voldoe je als werkgever aan deze voorwaarden, dan hoef je een deel van bedrijfsvoorheffing die je op de lonen van je mensen inhoudt niet door te storten naar de fiscus. Deze vrijstelling is retroactief van toepassing vanaf 1 januari 2018.

Het percentage waarvoor je vrijgesteld bent, wordt geleidelijk aan opgetrokken:

Jaar Vrijstelling bedrijfsvoorheffing
2018 3% van de belastbare bezoldigingen
2019 6% van de belastbare bezoldigingen
2020 18% van de belastbare bezoldigingen