My Liantis

Sociaal statuut 29 september 2020

Vrijstelling en betalingsuitstel sociale bijdragen: ook voor het derde en vierde kwartaal 2020

Je kon als zelfstandige al een betalingsuitstel of vrijstelling van de sociale bijdragen vragen voor het eerste en/of twee kwartaal van 2020. Die mogelijkheid werd nu uitgebreid naar de laatste twee trimesters van dit jaar.

Het uitstel en de vrijstelling gelden daardoor voor alle voorlopige sociale bijdragen van 2020 én voor de regularisatiebijdragen van 2018 die in de loop van 2020 verschuldigd zijn.

Nieuwe termijnen voor betalingsuitstel

Wie uitstel krijgt voor het derde en vierde kwartaal of voor zijn regularisatiebijdrage, moet rekening houden met deze betalingstermijnen:

  • De bijdrage voor het derde kwartaal 2020 en voor regularisatiebijdragen die verschuldigd zijn op 30 september 2020: vóór 30 september 2021.

  • De bijdrage voor het vierde kwartaal 2020 en voor regularisatiebijdragen verschuldigd op 31 december 2020: vóór 15 december 2021.

We herhalen nog eens dat je tot en met 14 december 2020 een betalingsuitstel kan aanvragen voor alle voorlopige sociale bijdragen van 2020 én voor de regularisatiebijdragen van 2018 die in de loop van 2020 verschuldigd zijn.

Wanneer doe je jouw aanvraag?

Je kan jouw aanvraag indienen via My Liantis. Wil je een betalingsuitstel voor het derde en vierde kwartaal van 2020, dan moet je dat uiterlijk op 14 december 2020 aanvragen.

Vrijstelling kan je maar aanvragen voor bijdragen die reeds werden aangerekend. Wil je meteen een vrijstelling aanvragen voor de voorlopige bijdragen van het derde én het vierde kwartaal, of enkel voor het vierde kwartaal, dan kan dat pas vanaf oktober 2020.

Wist je dat je ook een vrijstelling kan vragen voor een bijdrage waarvoor je eerder al een uitstel van betaling verkregen hebt?

Let op voor jouw pensioenrechten

Vraag je een vrijstelling aan voor je voorlopige bijdrage(n)? Hou er dan wel rekening mee dat je voor die kwartalen geen pensioenrechten opbouwt. Je kan dat opvangen door de vrijgestelde bedragen op een later tijdstip alsnog te betalen. Een betalingsuitstel heeft geen invloed op je sociale rechten, op voorwaarde dat je de sociale bijdragen binnen de verlengde termijnen betaalt.