Nieuwe verplichting voor werkgevers bij vrijstelling prestaties

Bij de opzeg van een arbeidsovereenkomst, is het mogelijk om onderling overeen te komen dat je werknemer niet meer moet werken maar toch zijn normale loon krijgt. Dit is de zogenaamde vrijstelling van prestaties. Sinds 29 april 2019 is het in die situatie verplicht dat je je werknemer informeert dat hij zich binnen de maand na het sluiten van deze overeenkomst inschrijft bij de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst.

2 minuten leestijd Personeelsbeleid 17 mei 2019

Vrijstelling van prestaties

Wanneer een arbeidsovereenkomst opgezegd wordt, blijft de overeenkomst tijdens de opzegtermijn wel gewoon verder bestaan. Dit betekent dat je jouw werknemer verder tewerkstelt tegen hetzelfde loon en dezelfde arbeidsvoorwaarden. Ondertussen moet je werknemer zijn werk zorgvuldig en nauwkeurig verrichten.

Na de opzeg is het ook mogelijk om onderling overeen te komen dat je werknemer niet meer moet werken maar toch zijn loon behoudt. Dit moet je wel steeds vastleggen in een schriftelijk, onderling akkoord.

Nieuwe verplichting

Sinds kort is het zo dat werknemers zich altijd moeten inschrijven bij de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten (VDAB, Actiris, Emploi Formation SPW Wallonie, Arbeidsambt), binnen de maand na het einde van de arbeidsovereenkomst. Binnenkort zal ook het nieuwe C4-formulier een vermelding bevatten die de werknemer op deze verplichting wijst.

Bij een opzeg met vrijstelling van prestaties geldt vanaf 29 april 2019 een andere regel. In dat geval moet de medewerker zich inschrijven bij de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten binnen de maand na de toekenning van de vrijstelling van prestaties.

Als werkgever ben je in dat laatste geval verplicht om de werknemer schriftelijk te informeren over zijn verplichting om zich in te schrijven. Dat doe je met een aangetekende brief of via een clausule in de overeenkomst tot vrijstelling van prestaties. Op die manier heb je een bewijs dat je jouw verplichting nagekomen bent.

Relevante artikels

Lees zeker ook ...