My Liantis

Personeelsbeleid 27 juli 2021

Vrijwillige relance-uren van toepassing in alle sectoren

Het systeem van vrijwillige corona-overuren breidt uit van enkel essentiële sectoren naar alle sectoren, dit onder de nieuwe naam relance-uren. Die relance-uren kennen in 2021 en 2022 dezelfde voorwaarden en modaliteiten als de vrijwillige corona-overuren. Let wel, de regelgeving zit nog in de ontwerpfase en is nog niet definitief. 

In 2021 én in 2022 

Zowel voor het jaar 2021 als voor het jaar 2022 zullen ondernemingen gebruik kunnen maken van voordelige relance-overuren. Die overuren zijn begrensd tot maximaal 120 overuren. In 2021 kunnen ze gepresteerd worden tussen 1 juli en 31 december 2021. In 2022 kunnen ze over het volledige jaar worden gespreid. Voor de essentiële sectoren die in 2021 al gebruik hebben gemaakt van de corona-overuren, zal enkel nog het verschil van beide saldi beschikbaar zijn (de 120 relance-uren verminderd met de gepresteerde corona-overuren).  

Toepassingsvoorwaarden relance-uren 

De toepassingsvoorwaarden van de relance-uren zijn gelijkaardig aan die van de goedkope ‘corona’-overuren:  

  • De maximaal 120 bijkomende vrijwillige overuren kunnen gepresteerd worden in de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021 én in het volledige kalenderjaar 2022. 
  • Er moet geen overloontoeslag betaald worden. 
  • Er wordt geen RSZ gerekend op deze overuren. 
  • De overuren zijn niet onderworpen aan bedrijfsvoorheffing. 
  • Deze uren worden niet meegerekend voor de interne grens (het maximum aantal overuren in een referteperiode). 
  • De ‘gewone’ vrijwillige overuren moeten niet zijn opgebruikt. 
  • Er moet een schriftelijk akkoord zijn tussen werkgever en werknemer. 

Loonberekening door Liantis 

Omdat de regelgeving nog in de ontwerpfase zit en niet definitief is, kan Liantis nog niet alle toepassingsmodaliteiten van de relance-uren in de loonberekening opnemen. Zo zal Liantis dus nog bedrijfsvoorheffing moeten inhouden op de relance-uren dit tot het moment dat de teksten in het Belgisch Staatsblad verschijnen en de regelgeving dus definitief wordt afgeklopt. RSZ en overloontoeslag worden wel al afgehouden.