Vrouwelijke zelfstandigen verdienen 25,5% minder

Toch lijkt inhaalbeweging ingezet

In het ondernemerslandschap blijft er een grote inkomenskloof bestaan tussen mannen en vrouwen. Dat analyseerde hr-dienstengroep Liantis op basis van de RSVZ-cijfers naar aanleiding van Internationale Vrouwendag op 8 maart. “In 2021 verdienden vrouwen in hoofdberoep per jaar gemiddeld 25,5% minder dan hun mannelijke tegenhangers”, vertelt expert Karel Van den Eynde van Liantis. Dat komt neer op een verschil van 8.428,61 euro per jaar. Het inkomensverschil neemt wel jaarlijks af.

3 minuten leestijd Persbericht 07 maart 2023

Internationale Vrouwendag

Naar aanleiding van Internationale Vrouwendag op 8 maart analyseerde hr-dienstengroep Liantis de RSVZ-cijfers tot eind 2021 rond de verloning van zelfstandige ondernemers in ons land. Het gaat hierbij om de netto-bedrijfsinkomsten per jaar: de bruto-inkomsten verminderd met de sociale bijdragen en bedrijfskosten. Daaruit blijkt duidelijk dat vrouwelijke zelfstandigen in hoofdberoep veel minder verdienen dan hun mannelijke tegenhangers.

Inkomenskloof blijft bestaan

Vrouwelijke hoofdberoepers verdienden in 2021 25,5% minder dan de mannen. “Het gemiddeld jaarinkomen van een vrouwelijke zelfstandige in hoofdberoep bedroeg in 2021 24.625,85 euro, voor een man was dat 33.050,46 euro. Daar zit dus een verschil van 8.424,61 euro op jaarbasis.

Vooral de sector speelt hierin een rol. “We zien dat vrouwen vaak aan de slag zijn in de dienstensector waarbij er één-op-één met de klant gewerkt wordt. Dat beperkt hoeveel je kan presteren. Zo kan een kinesist maar een aantal klanten per dag bedienen. In managementfuncties, die nog steeds vaker door mannen bekleed worden, is dat niet het geval. Hun inkomen is niet zo afhankelijk van het aantal klanten en gepresteerde uren”, aldus Van den Eynde. “Daarnaast is het wel zo dat vrouwelijke ondernemers zich naast hun hoofdactiviteit vaak nog focussen op de zorg voor het gezin. Dat lijkt achterhaald, of dat zou het zeker moeten zijn, maar uit gesprekken met onderneemsters horen we dat nog vaak.”  

Kentering ingezet

In vergelijking met de voorgaande jaren (29,57% in 2020 en 29,8% in 2019) lijkt er eindelijk wel een kentering te komen in het inkomensverschil tussen mannen en vrouwen. “Bovendien wordt ook het verschil kleiner ten opzichte van 2020 en 2019. Toen bedroeg het verschil nog respectievelijk 9.695,59 euro en 9.817,49 euro”, licht Karel Van den Eynde toe.

Ook op langere termijn is er een positieve evolutie bij de zelfstandigen in hoofdberoep te zien. “Het gemiddeld jaarinkomen van vrouwelijke ondernemers in hoofdberoep is sinds 2017 met 7,69% gestegen. Bij de mannen is het in vergelijking met 2017 ongeveer status quo gebleven. Dus we zijn de kloof wel stilaan aan het dichten, en dat is goed nieuws!” aldus Van den Eynde.

Bijberoep: minder grote kloof

Wanneer we concreet inzoomen op ondernemers in bijberoep, zien we dat het inkomstenverschil tussen mannen en vrouwen minder groot is. Mannen in bijberoep verdienen jaarlijks gemiddeld 5.173,64 per jaar, terwijl dat bij vrouwen gemiddeld 4.425,63 euro per jaar is. Een verschil van 14,46%.