My Liantis

Ondernemen 13 november 2020

Wacht niet met de aanpassing van statuten

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) bracht voor heel wat ondernemingen grote veranderingen met zich mee. Weet jij vanaf welke datum de regels precies van toepassing zijn op de vennootschap of vereniging van je klant?

Oud vs. nieuw

Dateert de oprichting van je klants vennootschap of vereniging van 1 mei 2019 of daarna? Dan is het nieuwe WVV al volledig van toepassing en hoeft je klant geen actie te ondernemen.

De kaarten liggen echter anders voor oudere vennootschappen of verenigingen (opgericht vóór 1 mei 2019) waarvan de statuten nog niet vrijwillig in overeenstemming werden gebracht met het nieuwe wetboek via een ‘opt-in’. Maakte je klant daar geen gebruik van? Dan is het WVV ook van toepassing op zijn of haar bestaande vennootschap of vereniging, ondanks het feit dat de statuten misschien nog niet aangepast zijn aan de nieuwe wetgeving.

Overeenstemming

Wil je klant duidelijkheid over de te volgen regels of wil hij sneller kunnen genieten van de mogelijkheden van het nieuwe WVV, dan kies je er het best voor om zijn of haar statuten al volledig in orde te brengen met het WVV. 

Hoe dan ook is je klant vandaag verplicht om, zodra hij iets aan zijn statuten wijzigt, ze meteen volledig af te stemmen op het nieuwe WVV. Hou er ook rekening mee dat de statuten sowieso vóór 1 januari 2024 aangepast moeten zijn. Als men deze verplichting niet naleeft, kan de bestuurder hiervoor worden aansprakelijk gesteld.

Wat kan Liantis voor je doen?

Wil je klant de statuten van een VOF, CommV of VZW in lijn brengen met het nieuwe wetboek of heb je bijkomende vragen? Liantis helpt je graag verder.