My Liantis

Welzijn op het werk 17 juni 2019

‘Weer aan de slag’, nieuwe website over re-integratie

De federale overheid lanceerde onlangs een nieuwe website over re-integratie. Op www.weeraandeslag.be vind je getuigenissen van werknemers en zelfstandige ondernemers die na een langdurige periode van afwezigheid succesvol terug aan de slag gingen.

Absenteïsmegraad stijgt tot boven de 7%

Belgische werkgevers torsen een absenteïsmegraad van ruim 7%. Dit betekent dat op gelijk welk moment zo’n 7 werknemers op 100 afwezig is van het werk. Het gaat daarbij zowel om kortlopende afwezigheden (één of twee dagen) als om langdurig absenteïsme (enkele weken of maanden).

Het is vooral de laatste categorie die werkgevers zorgen baart. Hoe kan je werknemers die al een tijdje thuiszitten met een depressie, burn-out, rugklachten … stimuleren om terug te keren naar de werkvloer? De website www.weeraandeslag.be biedt duiding en inspiratie.

Site voor werknemers én werkgevers

De site is zo opgebouwd dat iedereen er snel de juiste informatie terugvindt. Centraal staan de getuigenissen van enkele werknemers en zelfstandige ondernemers. Ook werkgevers komen aan het woord.

Via korte videofragmenten vertellen ze over hun specifieke problemen en de stappen die ze gezet hebben om tot een oplossing te komen. Hoe pak je de terugkeer naar de werkvloer het best aan? Wanneer is progressieve tewerkstelling (deeltijds weer aan het werk, deeltijds thuis) een goed idee? Hoe kan je als werkgever je werknemer vlot helpen re-integreren?

Re-integratietraject

Sinds 2016 reikt de overheid via het ‘formeel re-integratietraject’ een hulpmiddel aan om de re-integratie van langdurig afwezige werknemers te vergemakkelijken. Het traject biedt een neutraal en objectief kader voor iedereen die uitdrukkelijk de wens heeft om terug aan de slag te gaan. Zowel de werknemer als de werkgever kunnen het traject opstarten. De aanvraag gebeurt bij de arbeidsarts van Liantis.

Ook voor zelfstandigen

Niet alleen werknemers, maar ook zelfstandige ondernemers zijn vatbaar voor een burn-out. Cijfers uit 2016 leren ons dat een kwart van alle zelfstandigen in invaliditeit aan werkgerelateerde psychosociale aandoeningen leed. Het besef groeit dat we ook voor deze doelgroep actie moeten ondernemen. Vandaar dat Liantis, samen met Unizo en de opleidingsinstelling Integraal, initiatief heeft genomen om een oplossing op maat uit te werken.

Positief aanwezigheidsbeleid

Nog beter dan afwezige werknemers terug naar de werkvloer begeleiden, is (langdurige) afwezigheden zo veel mogelijk vermijden. Dit doe je door te werken aan een positief aanwezigheidsbeleid. Motiveer je werknemers en zet binnen je organisatie in op fitheid en mentale weerbaarheid.