My Liantis

Sociaal statuut 28 juli 2021

Welvaartsaanpassing sociale uitkeringen zelfstandigen

De sociale uitkeringen voor zowel zelfstandigen als werknemers krijgen elke twee jaar een welvaartsaanpassing. Als gevolg van het sociaal akkoord dat recent tussen de sociale partners is gesloten, wordt het bedrag van een hele reeks sociale uitkeringen voor zelfstandigen verhoogd.

Om welke uitkeringen gaat het?

Sinds 1 mei 2021 is de uitkering voor vaderschaps- en geboorteverlof met 1% opgetrokken. De uitkering voor mantelzorgers steeg op dezelfde datum met 2%. Ontving je voor de maanden mei en/of juni nog het oude, lagere bedrag? Dan corrigeert Liantis automatisch het verschil voor jou.

Sinds 1 juli 2021 verhoogden nog enkele uitkeringen: