Welvaartsaanpassing sociale uitkeringen zelfstandigen

Sociale uitkeringen van zowel zelfstandigen als werknemers krijgen elke twee jaar een welvaartsaanpassing. Veel van die aanpassingen zijn in de loop van 2019 doorgevoerd. De resterende aanpassingen staan op de planning voor de eerste jaarhelft van 2020. Zo krijgen zelfstandigen die vanaf 2015 met pensioen gingen en die geen minimumpensioen ontvangen, vanaf 1 januari 2020 een welvaartsaanpassing van 2%.

2 minuten leestijd Pensioen 10 januari 2020

Wat staat nog op de planning?

  • Op 1 januari 2020 krijgen zelfstandigen die vanaf 2015 met pensioen gingen en die een proportioneel berekend pensioen ontvangen (dus geen minimumpensioen), een welvaartsaanpassing van 2%.
  • Op 1 mei 2020 stijgt de jaarlijkse inhaalpremie voor arbeidsongeschikte zelfstandigen met €46,22 tot €275,62. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je op 31 december van het voorgaande jaar minstens een volledig jaar arbeidsongeschikt zijn geweest én in de maand mei van het lopende jaar nog steeds arbeidsongeschikt zijn.

Wat is reeds aangepast?

De minimumpensioenen voor zelfstandigen zijn al op 1 juli 2019 aangepast naar €1266,37 voor een alleenstaande en €1582,46 voor een gezinshoofd. Het basisbedrag voor een volledige loopbaan en het basisbedrag voor een onvolledige loopbaan zijn gelijkgetrokken. Hierdoor is er geen onderscheid meer tussen beide basisbedragen.

Ook de uitkeringen voor arbeidsongeschikte zelfstandigen werden op 1 juli 2019 aangepast. Een alleenstaande ontvangt nu €48,71 per dag (1% stijging), een gezinshoofd €60,86 (1% stijging).

Waar vind ik een overzicht?

Op de website van Liantis vind je een actueel overzicht van je sociale rechten als zelfstandige en de bijhorende uitkeringen.

Relevante artikels

Lees zeker ook ...