My Liantis

Personeelsbeleid 16 maart 2023

Werkgevers moeten IPL’s niet langer melden aan de FSMA

Heb je werknemers aan wie je een individuele pensioentoezegging toekent? Dan moest je dit tot voor kort vóór 31 maart verplicht meedelen aan de FSMA met het WAP4-formulier. De wet ‘transparantie aanvullende pensioenen’ brengt hier nu verandering in.  

Wat verandert er? 

De wet ‘transparantie aanvullende pensioenen’ die op 2 februari gepubliceerd werd, voorziet in het kader van de tweede pensioenpijler onder meer een administratieve vereenvoudiging. 

Sinds 1 januari 2023 is de aangifte door de werkgever aan de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) daarom niet langer verplicht, omdat die gegevens al beschikbaar zijn in de Databank Aanvullende Pensioenen (DB2P). 

Wat is een individuele pensioentoezegging?  

De individuele pensioentoezegging voor loontrekkenden, ook IPL genoemd, is een aanvullend pensioen dat je als werkgever occasioneel kan toekennen aan een individuele medewerker.  

Als je dit wil toekennen, moet je je aan bepaalde strikte voorwaarden houden. Zo moeten al jouw medewerkers al een aanvullende pensioentoezegging genieten en mag je dit niet toekennen in de laatste drie jaar voor het pensioen of SWT van de medewerker.  

Het premiebedrag mag niet groter zijn dan 2.860 euro (2023) en moet bovendien voldoen aan de 80%-regel. Dit betekent dat het totale pensioen (wettelijk en aanvullend) niet hoger mag zijn dan 80% van de brutojaarbezoldiging van het laatste activiteitsjaar vóór de medewerker effectief met pensioen gaat. 

Meer informatie? 

Nog vragen? Onze medewerkers van Liantis risk solutions helpen je graag verder.