My Liantis

Personeelsbeleid 24 maart 2015

Werkgevers van het paritair comité 218 verhuizen naar het paritair comité 200 vanaf 1 april 2015

Tot op heden is het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden, het PC 218, het algemeen paritair comité voor de bedienden. Dit betekent dat iedere bediende tewerkgesteld in een profitbedrijf, waarbij er geen specifiek paritair comité voor de bedienden bestaat, noch een gemengd paritair comité (= bevoegd voor arbeiders en bedienden samen), onder PC 218 valt. 

Door de recente wijziging in de bevoegdheidsomschrijving wordt het PC 200 nu het aanvullend paritair comité voor de bedienden uit de profitsector en wordt het PC 218 op 1 april 2015 opgedoekt. 

Daaruit volgt dat alle werkgevers die nu voor hun bedienden onder het PC 218 vallen, vanaf 1 april 2015 verhuizen naar het PC 200, zijnde het Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden. 

Inhoudelijk brengt dit echter geen wijzigingen met zich mee. Het is de bedoeling dat het PC 200 alle bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten van het PC 218 overneemt. Ook het Sociaal Fonds van het PC 218 wordt ontbonden, maar de activa en passiva zullen overgenomen worden door het Sociaal Fonds van het PC 200. 

Deze verhuis naar het PC 200 zorgt wel voor een aantal formele wijzigingen die Liantis voor de betrokken klanten ter harte zal nemen. Let wel op dat alle sociale documenten die u vanaf 1 april 2015 zelf zou opmaken, het PC 200 als bevoegd paritair comité dienen te vermelden. 

Nog een concrete vraag ? 
Contacteer gerust de medewerkers van Liantis. 
Zij helpen u graag verder.