My Liantis

Personeelsbeleid 28 januari 2021

Mag je werknemer nog reizen voor professionele doeleinden?

Afgelopen vrijdag (22 januari 2021) heeft het overlegcomité opnieuw strengere maatregelen genomen in verband met reizen. We geven hieronder een kort overzicht van de nieuwe maatregelen en in welke situaties (werkgerelateerde) verplaatsingen over de landsgrenzen heen nog mogelijk zijn.

Niet-essentiële reizen verboden

Vanaf 27 januari 2021 tot 1 maart 2021 zijn niet-essentiële reizen van en naar België verboden. Enkel essentiële reizen zijn nog mogelijk, namelijk:

 • Louter professionele reizen (bijvoorbeeld grensarbeiders)
 • Reizen van diplomaten en regeringsleiders
 • Reizen omwille van dwingende gezinsredenen (bijvoorbeeld coouderschap)
 • Reizen omwille van humanitaire redenen (bijvoorbeeld medische redenen)
 • Studiegerelateerde reizen
 • Reizen door inwoners van grensregio’s (bijvoorbeeld activiteiten in het dagdagelijkse leven)
 • Reizen omwille van diverse redenen (bijvoorbeeld doorreizen of een verhuis)

Je werknemer kan dus nog steeds beroepsgerelateerde reizen maken. Maar hij moet, ongedacht de duur van de reis, een verklaring op eer op zak hebben. Je werknemer moet de verklaring voorafgaand aan de reis invullen en gedurende de reis bijhouden. De reden van de verplaatsing van je werknemer wordt ook gecontroleerd. Wanneer je werknemer wordt gecontroleerd en de verklaring op eer niet bij zich heeft, kan hem de toegang tot het Belgisch grondgebied worden geweigerd.

Opgelet: ook grensarbeiders zijn verplicht om zo’n verklaring in te vullen. Zij kunnen de volledige tewerkstellingsperiode op de verklaring aanduiden zodat dat ze de verklaring maar een keer moeten invullen.

Wat met het Passenger Locator Form formulier en Business Travel Abroad formulier?

De eerdere maatregelen omtrent het invullen van het Passenger Locator Form (PLF) formulier en Business Travel Abroad (BTA) formulier blijven van kracht:

 1. Het BTA-formulier moet vóór het vertrek van de betrokken medewerker online worden ingevuld door de Belgische werkgever, de Belgische opdrachtgever of een internationale organisatie gevestigd op Belgisch grondgebied.
 2. Het ingevulde BTA-formulier genereert een certificaatnummer dat in het aangepaste Passenger Locator Form (PLF) moet worden ingegeven om de rubriek professionele reizen te activeren. Zonder dat nummer wordt een reis niet beschouwd als professioneel.
 3. Het Passenger Locator Form (PLF) wordt door de reiziger ingevuld bij terugkeer naar België. In het PLF is een vragenlijst voor zelfevaluatie voorzien die de overheid moet toelaten om een risicoanalyse te maken. Op basis daarvan wordt beslist tot het al of niet opleggen van de quarantaine.

Verlenging van aantal dagen isolatie bij terugkeer of positieve coronatest

 • Als je werknemer positief test op COVID-19 moet hij tien dagen in isolatie in plaats van zeven dagen.
 • Na een hoogrisicocontact of een reis naar België, moet hij tien dagen in quarantaine. Als hij een negatief testresultaat kan voorleggen (dat ten vroegste zeven dagen na blootstelling of terugkeer is afgenomen), hoeft hij maar zeven dagen in quarantaine te blijven.
 • Als je werknemer verbleef in het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika of Zuid-Amerika moet hij tien dagen in quarantaine. Hij moet zich op dag een én dag zeven laten testen.