My Liantis

Persbericht 12 mei 2021

Werknemers namen helft minder wettelijk verlof op in eerste maanden 2021

In het eerste kwartaal van 2021 is er bijna de helft minder wettelijk verlof opgenomen. Dat analyseert hr-dienstengroep Liantis op basis van de loongegevens van 194.357 medewerkers. In 2019 en 2020 hadden medewerkers in het eerste kwartaal gemiddeld respectievelijk 8,4 en 8,2 uur wettelijk verlof opgenomen. In dezelfde periode dit jaar was dat gemiddeld amper 4,8 uur per persoon. Liantis roept op om het wettelijk verlof tijdig in te plannen om later dit jaar niet in de problemen te komen.

Minder wettelijk verlof

Hr-dienstengroep Liantis bekeek hoeveel wettelijk verlof werknemers in het eerste kwartaal van 2021 al opgenomen hebben. Nog niet veel, zo blijkt uit de gegevens van 194.357 medewerkers in ons land , en na een vergelijking met dezelfde maanden in de afgelopen jaren.

“In het eerste kwartaal van 2021 is er per werknemer gemiddeld 4,8 uur wettelijk verlof opgenomen. In de voorbije jaren lag dat aantal per werknemers dubbel zo hoog met 8,4 uur in 2019 en 8,2 uur in 2020. Bovendien nam in 2019 al 37,5% van alle medewerkers minstens 1 uur wettelijk verlof op in het eerste kwartaal. In 2021 was dat minder met slechts 25,8%. We zien dus duidelijk dat medewerkers in het begin van dit jaar de kat uit de boom gekeken hebben en hun wettelijk verlof minder ingezet hebben”, licht Matthias Debruyckere van Liantis toe.

Oorzaken

Volgens Debruyckere zijn daar verschillende oorzaken voor. “In de eerste plaats waren er in de eerste maanden van dit jaar nog heel wat mensen die tijdelijk werkloos waren en dus geen verlof moesten inzetten. Ook voor de zorg van de kinderen was tijdelijke werkloosheid in bepaalde gevallen mogelijk, waardoor ze geen beroep moesten doen op het wettelijk verlof”, vertelt Matthias Debruyckere.

“Maar we zien dat heel wat werknemers hun verlofdagen doelbewust opgespaard hebben om ze dan pas later op het jaar in te zetten. Het was in die eerste maanden bijvoorbeeld onmogelijk om te gaan skiën of om op reis te gaan. En dat speelde dus zeker mee. Bovendien horen we van veel werkgevers dat hun werknemers niet happig zijn om hun verlof nu al in te plannen. Want wat als we in mei of juni nog niet kunnen reizen? Of wat als het festival waar we graag naartoe willen, verplaatst wordt naar het tweede deel van de zomer of het najaar?”

Oproep: “plan je wettelijk verlof tijdig in”

Toch roept Liantis werknemers en werkgevers op om in gesprek te gaan over het wettelijk verlof en de verlofplanning. “Dat doen we met een dubbele reden. De eerste reden is natuurlijk om ervoor te zorgen dat werkgevers niet in de problemen komen op vlak van personeel. Zij willen de continuïteit van hun onderneming kunnen garanderen, zeker wanneer alle sectoren snel opnieuw op volle toeren kunnen draaien”, aldus Matthias Debruyckere. Maar ook voor de werknemer is het belangrijk om wettelijk verlof tijdig in te plannen en niet – zoals vorig jaar voor velen een probleem was – op het einde van het jaar met overschot te zitten. Zo analyseerde Liantis dat werknemers bijna 30% meer wettelijk verlof opnamen in de laatste maanden van 2020, dan het jaar daarvoor.

“Het is belangrijk om te weten dat je wettelijk verlof niet kan overzetten naar het volgende jaar: een werknemer is verplicht om al zijn wettelijk verlof ten laatste op 31 december van het lopende jaar. Last but not least: het is ook voor het mentaal welzijn belangrijk om rustpunten in te bouwen doorheen het jaar.”