Wetswijziging rookverbod op openbare plaatsen: wat verandert er?

Recent werden een aantal wijzigingen aangebracht in de rookwet van 22 december 2009. We geven je graag een overzicht van wat er precies verandert.  

2 minuten leestijd Welzijn op het werk 29 mei 2024

Horeca

Sinds 15 april 2024 geldt er een verbod voor minderjarigen om rookruimtes in de horeca te betreden. Dit verbod is zowel van toepassing op klanten als op minderjarige medewerkers zoals jobstudenten.

Voertuigen

Daarnaast is het rookverbod sinds 15 april 2024 ook van kracht in voertuigen die door professionelen worden gebruikt, ook als het voertuig in kwestie buiten dienst is. Denk hierbij aan taxi’s en verschillende soorten bussen (school-, supporters, toeristische bussen ...).

Openbare terreinen in publieke openlucht

Vanaf 31 december 2024 geldt er een rookverbod op verschillende openbare terreinen in publieke openlucht zoals pretparken, kinderboerderijen, dierentuinen en speel- en sportterreinen. Roken zal op deze terreinen enkel toegestaan zijn in duidelijke afgebakende en gesignaleerde zones.

Publieke plaatsen

Tot slot geldt op bepaalde publieke plaatsen een rookverbod. Dit rookverbod is van kracht binnen een straal van 10 meter van alle in- en uitgangen. Als de gevel korter is dan 10 meter, dan eindigt de zone waar het verboden is om te roken aan de gevelgrens.   

Het gaat om volgende instellingen:  

  • Woonzorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen  
  • Ziekenhuizen  
  • Scholen (basisscholen, middelbare scholen, hoger onderwijs, kunstacademies)  
  • Openbare bibliotheken  
  • Kinderdagverblijven en centra voor naschoolse opvang  

Het rookverbod is (met uitzondering van opvang in privéwoningen) ook van toepassing buiten de openingsuren.Als werkgever ben je verplicht om het rookverbod te signaleren met duidelijke signalisatie aan alle bezoekers.  

Preventie rond roken en dan vooral stoppen met roken hoort bij een goede preventie-aanpak. Liantis preventie en welzijn helpt je hier graag bij. Samen gaan we voor een veilige en gezonde werkomgeving voor jou en je medewerkers.