Wettelijk kader voor Samenlevingsdienst goedgekeurd

De Samenlevingsdienst is een initiatief dat jongeren de kans biedt om zich te engageren voor de maatschappij. Hiervoor werkt de Samenlevingsdienst samen met verschillende gastorganisaties waar jongeren aan de slag kunnen met een maatschappelijk project. Het programma bestaat al een hele tijd, maar had nog geen juridische basis. Op 31 mei 2024 kwam daar verandering in en kreeg de Samenlevingsdienst eindelijk een wettelijk kader. 

2 minuten leestijd Nieuw in 2024 27 juni 2024

Wat is de Samenlevingsdienst?

De Samenlevingsdienst is een programma dat zich richt tot alle jongeren (= burger in dienst) tussen 18 en 25 jaar. De jongeren engageren zich gedurende 6 maanden tot 1 jaar voor een project in een organisatie die zich inzet voor de samenleving. Zo kunnen ze een steentje bijdragen aan de samenleving.  

Jongvolwassenen kunnen kiezen voor een project dat valt onder de sectoren cultuur en onderwijs, natuur, milieu en klimaat en sport. Voorbeelden van organisaties zijn cultuurhuizen, stadsboerderijen … Ze krijgen niet het statuut van een werknemer, zelfstandige, ambtenaar of vrijwilliger wanneer ze deze dienst uitoefenen. 

Wie kan gastorganisatie zijn?

Volgende vennootschapsvormen kunnen als gastorganisatie optreden: 

  • Vzw’s  
  • Stichtingen 
  • Feitelijke verenigingen  
  • Coöperaties erkend als sociale onderneming 

Gastorganisatie moeten eerst erkend worden door het Agentschap van de Samenlevingsdienst vooraleer jongeren er aan de slag kunnen. 

Praktische afspraken: overeenkomst tussen drie partijen

De jongere (= burger in dienst), de gastorganisatie en het Agentschap sluiten een driepartijenovereenkomst waarin verschillende schriftelijke afspraken worden gemaakt. Enkele afspraken die in deze overeenkomst opgenomen moeten worden zijn bijvoorbeeld: 

  • De duur van de uitgevoerde opdracht mag niet meer dan 9 uur per dag bedragen. 
  • De duur van de uitgevoerde opdracht mag maximaal 28 uur per week bedragen. 
  • Er moet minstens 1 dag zonder activiteit zijn. 
  •  

Nieuw: juridische bescherming en gepaste vergoeding

Het wettelijk statuut zorgt ervoor dat jongeren juridische bescherming krijgen.  

Door het nieuwe wettelijke statuut zullen jongeren daarnaast ook een vergoeding krijgen, betaald door het Agentschap. De vergoeding is evenredig met het aantal dagen die besteed worden aan de Samenlevingsdienst. De gastorganisatie moet zelf geen vergoeding betalen. De details  over deze vergoeding moet nog worden vastgelegd. Het bedrag van deze vergoeding heeft geen invloed op de werkloosheidsuitkering, de inschakelingsuitkering, het leefloon en het vervangingsinkomen dat de burger in dienst ontvangt. 

Interesse?

Ben je geïnteresseerd om gastorganisatie te zijn voor jongeren en wil je hier meer over weten? Bezoek dan de website van de Samenlevingsdienst.