My Liantis

Personeelsbeleid 15 april 2020

Wettelijke basis voor nieuwe verplaatsingsvergoeding bouwsector

Wanneer een chauffeur in de bouwsector een verplaatsing maakt, krijgt hij daarvoor een extra terugbetaling. De sociale partners verhoogden dit bedrag recent met 20% in het Interprofessioneel Akkoord. Het was nog even wachten op de aanpassing van het koninklijk besluit, maar daar kwam begin april verandering in. 

Terugbetaling verplaatsingskosten

Een werkgever kan zijn werknemers een extra, forfaitaire terugbetaling van verplaatsingskosten geven. Dat komt dus bovenop de tussenkomst in de kosten voor het woon-werkverkeer. Deze vergoeding is aan strikte voorwaarden onderworpen en kan je als werkgever enkel invoeren als er een sectorale cao bestaat. 

In de bouwsector staat deze verplaatsingsvergoeding gekend als de mobiliteitsvergoeding (niet te verwarren met ondertussen afgeschafte cash-for-carregeling). Het wettelijke maximumbedrag bedraagt 0,1316 euro per kilometer. 

De sociale partners in de bouwsector verhoogden dit bedrag met 20% in het Interprofessionele Akkoord voor de periode 2019-2020. Zo komt het nieuwe bedrag op 0,1579 euro per werkelijk afgelegde kilometer. 

Wetgeving bleef achter

Maar werkgevers konden dit hoger bedrag voorlopig niet toepassen omdat de wetgeving zelf nog niet aangepast was. Daar kwam begin april verandering in. 

Hiermee kan vanaf 1 mei 2020 de verhoging van de mobiliteit voor chauffeurs in de bouwsector toegepast worden. De chauffeur de vanaf die datum collega’s naar de werf vervoert, krijgt dan per kilometer een mobiliteitsvergoeding van 0,1579 euro.