My Liantis

Personeelsbeleid 15 november 2022

Wie heeft recht op de Vlaamse jobbonus?

Medewerkers die maandelijks minder dan 2.500 euro bruto verdienen én gedomicilieerd zijn in het Vlaams Gewest, hebben sinds dit jaar recht op de Vlaamse jobbonus. Die bonus zorgt ervoor dat de kloof tussen een werkinkomen en een uitkering van de sociale zekerheid, zoals een werkloosheidsuitkering, groter wordt. De Vlaamse overheid wil op die manier werken aantrekkelijker maken en de tewerkstellingsgraad verhogen.

Hoe neemt een werknemer de jobbonus in ontvangst?

Tussen november 2022 en begin 2023 contacteert de Vlaamse overheid alle werknemers die in aanmerking komen. Dat gebeurt per brief of via de e-box. Medewerkers registreren vervolgens het rekeningnummer waarop de jobbonus mag uitbetaald worden. Dit doen ze via Mijn Burgerprofiel.

Let op voor phishing! Geef nooit telefonisch of via bericht je rekeningnummer door.

Grensarbeiders moeten zelf de jobbonus aanvragen. Dit komt omdat de Vlaamse overheid niet over de nodige gegevens beschikt om te bepalen of zij in aanmerking komen.

Hoeveel bedraagt de premie?

Werknemers met een voltijds bruto maandloon van maximaal 1.800 euro krijgen een jaarlijkse premie van 600 euro. In 2022 komt daar eenmalig 100 euro bovenop.  

Voor werkend Vlaanderen met een voltijds bruto maandloon tussen de 1.800 euro en 2.500 euro, geldt een degressief bedrag variërend tussen de 600 euro en 0 euro. Hoe dichter het voltijds loon aanleunt bij de grens van 2.500 euro, hoe lager het premiebedrag. Ook deze bedragen worden in 2022 met 100 euro verhoogd.

Medewerkers met een bruto maandloon van 2.500 euro of meer, kunnen niet genieten van de Vlaamse jobbonus.

Uitbreiding doelgroep in 2023

De maximale loongrens van 2.500 euro wordt in de eerste twee kwartalen van 2023 opgetrokken naar 2.700 euro en vanaf 1 juli 2023 naar 2.900 euro. Hierdoor genieten nog meer werknemers van de Vlaamse jobbonus.

Ook de groep werknemers die recht hebben de maximale bonus van 600 euro, wordt uitgebreid. In 2022 hebben werknemers met een brutoloon niet hoger dan 1.800 euro recht op het maximale bedrag. Vanaf 2023 is dit voor alle werknemers met een bruto maandloon van maximaal 1.950 euro.

Vanaf 2023 zal de jobbonus enkel nog uitbetaald worden als deze minstens 50 euro bedraagt, terwijl dat in 2022 wordt uitbetaald vanaf 20 euro.