Wetgeving rond PBM krijgt facelift

De Europese Commissie heeft enkele aanpassingen in de wetgeving rond persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) gepubliceerd. Ten laatste tegen 20 november 2021 zullen deze aanpassingen hun weg vinden naar de Belgische welzijnswetgeving.

2 minuten leestijd Welzijn op het werk 10 januari 2020

Over welke aanpassingen gaat het?

Het gaat om een gewijzigde indeling enerzijds van types persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en anderzijds van risico’s en activiteiten die aanleiding geven tot het verplicht dragen van een PBM. Zo wordt het risico ‘Elektriciteit’ nu verder opgedeeld in ‘Elektrische schokken’ en ‘Statische elektriciteit’. De biologische agentia worden ook niet langer ingedeeld volgens het type agens, maar wel naargelang de omgeving of het product waarin het agens kan voorkomen (‘Aerosols’, ‘Vloeistoffen’ of ‘Materialen, personen, dieren, enz.’). Bovendien komen er drie categorieën met ‘Overige risico’s’ bij.

Wat verandert er concreet in de wetgeving?

In boek IX titel II van de codex welzijn op het werk vind je de relevante wetgeving rond persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) terug. In deze titel steken op vandaag twee bijlagen: bijlage IX.2-1 (indicatief schema voor de inventaris van de gevaren met het oog op het gebruik van PBM) en bijlage IX.2-2 (lijst van activiteiten en arbeidsomstandigheden waarvoor het ter beschikking stellen van PBM noodzakelijk is).

Wanneer ons land de aanpassingen van de Europese Commissie overneemt, zullen dit uiteindelijk drie bijlagen worden:

  • Bijlage 1: niet-uitputtende lijst van risico’s in verband met de lichaamsdelen die met pbm’s moeten worden beschermd.
  • Bijlage 2: niet-uitputtende lijst van soorten persoonlijke beschermingsmiddelen met betrekking tot de risico’s waartegen zij bescherming bieden.
  • Bijlage 3: niet-uitputtende lijst van activiteiten en sectoren waarvoor het ter beschikking stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk kan zijn.

Wat zijn de gevolgen voor jou?

Als werkgever en/of interne preventieadviseur breng je per functie of werkpost de restrisico’s in kaart die aanleiding kunnen geven tot arbeidsongevallen, lichamelijke of psychische schade .... Vervolgens zet je daar de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) tegenover. De drie bijlagen waarvan sprake (twee in de huidige wetgeving) vormen de basis voor deze denkoefening. Dankzij de update krijg je straks dus een verbeterd instrument om je risicoanalyse mee uit te voeren.

Wanneer gaan de veranderingen van kracht?

België heeft ten laatste tot 20 november 2021 om de Europese verordening te integreren binnen de eigen wetgeving. Daarbij heeft het de keuze om de verordening één op één over te nemen of om bijkomende bepalingen op te stellen. Van zodra er hier meer nieuws over is, brengen we je op de hoogte.

Relevante artikels

Lees zeker ook ...