My Liantis

Verloning personeel 16 januari 2019

Winstpremie 2019: nieuwe berekeningsregels

Sinds 1 januari 2019 gelden nieuwe regels rond het berekenen van de winstpremie. Dit is een geldbonus die je kan toekennen aan je medewerkers. Bij de invoering van de winstpremie bestond er namelijk discussie rond de mogelijk proratisering van dit fiscaal voordeel.

Proratisering winstpremie

De prorataberekening was vroeger enkel mogelijk in het geval van vrijwillige schorsing van de arbeidsovereenkomst of wanneer de arbeidsovereenkomst beëindigd werd, behalve om dringende reden. Over deeltijdse werknemers stond geen woord in de regelgeving. Ook over de exacte redenen van de schorsing of de beëindiging van de arbeidsovereenkomst was er geen duidelijkheid. 

Wanneer je dit als werkgever wil, kan je er sinds 1 januari 2019 voor kiezen om het bedrag van de winstpremie te proratiseren en dat in verhouding met de effectieve arbeidsprestaties tijdens het laatst afgesloten boekjaar. 

Hetzelfde bedrag voor alle werknemers (gecategoriseerd of identiek)

Wil je als werkgever een winstpremie toekennen in overeenstemming met de effectieve prestaties tijdens het laatst afgesloten boekjaar? Dan moet je deze berekeningswijze vermelden in de cao of de toetredingsakte (gecategoriseerde winstpremie), of in de notulen van de algemene vergadering (identieke winstpremie).

De wet voorziet een aantal gelijkstellingen:

  • schorsing met behoud van loon
  • moederschapsverlof
  • vaderschapsverlof (10 dagen)
  • periode van gewaarborgd loon (30 dagen)
  • adoptieverlof
  • pleegverlof

De werkgever kan er altijd voor kiezen om nog andere schorsingen gelijk te stellen.

Het bedrag stemt overeen met vastgelegd percentage van het loon (identiek)

Kies je als werkgever voor een identieke winstpremie, berekend op een percentage van het loon? Dan moet je de berekeningswijze vermelden. 

Deze berekeningswijze kan je zelf bepalen, maar je moet rekening houden met:

  • het loon van het laatste afgesloten boekjaar
  • de gelijkgestelde periodes van schorsing (zie hierboven)

Uitsluiting van winstpremie

Als werkgever kan je twee categorieën werknemers uitsluiten van het recht op een winstpremie:

  • De werknemers die de onderneming moesten verlaten tijdens het laatst afgesloten boekjaar door een ontslag om dringende reden.
  • De werknemers die de onderneming vrijwillig hebben verlaten tijdens het laatst afgesloten boekjaar, behalve bij ontslag om dringende reden in hoofde van de werkgever.

De werkgever moet deze uitsluiting eveneens in de cao of de toetredingsakte (gecategoriseerde winstpremie) vermelden, of in de notulen van de algemene vergadering (identieke winstpremie).