My Liantis

Personeelsbeleid 22 januari 2019

Zachte landingsbanen: ook mogelijk via schriftelijke overeenkomst

Een zachte landingsbaan betekent dat je als werkgever een vergoeding kan toekennen aan een oudere medewerker die loonverlies lijdt omdat zijn werklast afneemt. Sinds 1 januari 2019 mag je zo’n zachte landingsbaan ook invoeren via een schriftelijke overeenkomst met je werknemer.

Vergoeding

De zachte landingsbanen bestaan al sinds 1 januari 2018. Een oudere werknemer (vanaf 58 jaar) die loonverlies lijdt omdat zijn werklast verlicht wordt, kan onder bepaalde voorwaarden een aanvullende vergoeding krijgen. Dit bedrag is vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen.

De vergoeding kon tot eind vorig jaar alleen vastgesteld worden in een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Was er geen sectorale cao, dan kon dit via een ondernemings-cao of een wijziging van het arbeidsreglement.

Schriftelijke overeenkomst

Door deze nogal logge procedure bleek de zachte landingsbaan niet echt een succes. Daarom besliste de wetgever dat de invoering sinds 1 januari 2019 ook kan via een schriftelijke overeenkomst tussen werkgever en werknemer.