My Liantis

Welzijn op het werk 08 juni 2021

Zelftests op de werkvloer met testcoaches

Als werkgever kon je tot een maand geleden geen zelftests inschakelen om je medewerkers te testen op COVID-19. Een koninklijk besluit van 11 mei 2021 heeft dat uiteindelijk toch mogelijk gemaakt. Om die zelftests in goede banen te leiden, schreef de federatie van externe preventiediensten (Co-Prev) een handleiding. Ze stelt daarin het idee van testcoaches voor.

Sneltests vs. zelftests in bedrijven

Tot op vandaag bestond er enkel een wettelijk kader voor sneltests op de werkvloer. Daarbij nemen medisch geschoolde medewerkers van een externe preventiedienst de tests af bij je werknemers. Dat is zo vastgelegd omdat het gaat over een medische handeling met een diepe neuswisser, die sowieso door een arts of verpleegkundige moet gebeuren.

Zelftests mogen je medewerkers zelf afnemen. Er is geen medische handeling voor nodig. Dankzij het wettelijke kader dat in mei opgesteld werd, kunnen jouw medewerkers dus ook zichzelf testen.

Testcoaches

In het koninklijk besluit rond de zelftests op de werkvloer, staat duidelijk omschreven dat werknemers “de nodige instructies moeten krijgen over het gebruik van de zelftests en het gevolg dat gegeven moet worden aan een positieve test.”

Vanuit de externe preventiediensten ontstond het idee van testcoaches. Dat zijn interne medewerkers die in overleg met de arbeidsarts - en na de nodige opleiding - meehelpen om de zelfteststrategie uit te rollen. Zo helpt de coach er mee voor te zorgen dat alles veilig en correct gebeurt én vormt hij of zij het intern aanspreekpunt voor alle COVID-gerelateerde maatregelen en vragen. Natuurlijk is het wel nog steeds de arbeidsarts die de touwtjes van de bredere teststrategie in handen houdt.

Hou bij het inzetten van zelftests en testcoaches wel deze belangrijke aandachtspunten in het achterhoofd:

  • De coaches voeren geen tests uit bij hun collega’s.
  • Ze verzamelen geen testresultaten.
  • De coaches nemen geen taken over van de arbeidsarts, zoals het uitschrijven van quarantaine-attesten.
  • Coaches of werkgevers kunnen niemand verplichten om zich te laten testen. Dat blijft vrijwillig.

Wettelijk kader biedt veel voordelen

Het wettelijk kader (KB van 11 mei 2021) zorgt ervoor dat je zelftests op een reglementaire basis kan inschakelen. Een testcoach binnen je bedrijf haalt wat druk weg bij de externe preventiediensten, zodat zij zich meer op hun andere taken kunnen concentreren. Daarnaast weten je medewerkers bij wie ze terechtkunnen met vragen over de zelftests en de

voorwaarden die eraan verbonden zijn. Ten slotte helpt de coach je om de veiligheid in jouw bedrijf of organisatie te waarborgen.