My Liantis

Personeelsbeleid 09 juni 2020

Ziek of tijdelijk werkloos vóór je bevalling: nieuwe regeling

Werd je tot voor kort ziek of tijdelijk werkloos in de laatste zes weken vóór je bevalling, dan verloor je dat deel van je bevallingsrust. Begin juni werd een wet gestemd om dat nadeel weg te werken. Vanaf nu kan je die periode overdragen naar jouw bevallingsrust.

Volledige bevallingsrust vanaf 1 maart 2020

Het wetsvoorstel werd goedgekeurd op 4 juni 2020, maar zal met terugwerkende kracht toegepast worden vanaf 1 maart 2020. De wet is van toepassing op zwangere vrouwen die in de laatste zes weken (of acht bij een meerling) vóór hun bevalling:

  • ziek waren;
  • in werkverwijdering werden geplaatst wegens moederschapsbescherming;
  • tijdelijk werkloos werden wegens overmacht;
  • als bediende tijdelijk werkloos werden wegens economische redenen.

De periode van ziekte, werkverwijdering of tijdelijke werkloosheid tijdens de laatste zes weken, kan nu worden overgedragen naar de bevallingsrust. Concreet kunnen tot vijf weken (of zeven in het geval van een meerling) worden overgedragen.

Nadelen wegwerken

Er gingen al langer stemmen op om deze regeling aan te pakken. Ze speelde in het nadeel van vrouwen die problemen ervaarden tijdens hun zwangerschap. Tijdens de coronacrisis zagen heel wat zwangere werkneemsters hun bevallingsverlof plots ingekort door tijdelijke werkloosheid. Dat heeft deze wetswijziging ongetwijfeld in een stroomversnelling gebracht.