My Liantis

Gezondheid 05 maart 2018

Ziek tijdens het verlof: nadien nog recht op vakantie?

Als een werknemer ziek valt tijdens een vakantieperiode, moet hij die verloren vakantiedagen opnieuw kunnen opnemen. Tenminste, dat vindt het Europees Hof van Justitie. Omdat de regeling in ons land anders is, bekijken de sociale partners nu hoe onze wetgeving aangepast kan worden.

Huidige regeling

Momenteel is het zo dat als een werknemer ziek valt tijdens een vakantieperiode, dit vakantie blijft. De werkgever is tijdens deze periode dan ook geen gewaarborgd loon verschuldigd. Hij is enkel gewaarborgd loon verschuldigd als de ziekte langer duurt dan de vakantie, voor zover de eerste 30 dagen van het ziektebriefje op dat moment nog lopen.  

Europees Hof van Justitie

Deze aanpak strookt echter niet met de visie van het Europees Hof van Justitie dat oordeelt dat een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie, die verloren vakantiedagen later opnieuw moet kunnen opnemen.

Wordt vervolgd

Op vraag van minister van Werk Kris Peeters bekijken de sociale partners nu hoe dit principe in de Belgische regelgeving verwerkt kan worden. De werkgeversorganisaties pleiten er in ieder geval voor dat de werkgever in die situatie geen gewaarborgd loon moet betalen, maar dat een uitkering via het ziekenfonds de kosten dekt. De vakbonden zijn het daar niet mee eens omdat die uitkering lager is dan het gewaarborgd loon.

Wij houden u op de hoogte van zodra er meer nieuws is over de uiteindelijke beslissing.