My Liantis

Personeelsbeleid 13 mei 2022

Ziekte net voor of tijdens vakantie, wat nu?

Het komt soms voor dat een van je werknemers net voor of tijdens zijn vakantie ziek wordt. Ben je dan als werkgever gewaarborgd loon verschuldigd?

Check de chronologie van de feiten

Word je werknemer ziek net voor of tijdens zijn vakantie? Bekijk dan welke schorsingsoorzaak het eerst aanvangt.

  • Als je werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantieperiode, dan blijft dit een vakantieperiode en geen ziekteperiode. De werknemer is die vakantiedagen dus ‘kwijt’ en kan ze niet op een ander ogenblik opnemen. In dit geval ben je enkel gewaarborgd loon verschuldigd als de ziekte langer duurt dan de vakantie. Dan mag je tellen vanaf de eerste dag vermeld op het attest.
  • Als je werknemer ziek wordt vóór zijn geplande verlof, dan primeert de ziekte. Je werknemer kan het geplande verlof dan later opnemen. Het gewaarborgd loon verschilt naargelang het om individuele of collectieve vakantie gaat:
    • Collectief verlof: er is geen loonverlies wegens ziekte. Ook als de werknemer niet ziek geweest was, had hij niet kunnen werken omwille van het collectief verlof. Er is geen gewaarborgd loon verschuldigd voor de dagen die samenvallen met het collectief verlof. Het ziekenfonds komt hier tussen.
    • Individueel verlof: als de werknemer niet ziek was geweest, had hij kunnen werken. Die dagen vallen namelijk in een normale activiteitsperiode. De werkgever is dan ook verplicht om gewaarborgd loon te betalen.

Toekomstvisie

Als je werknemer ziek wordt tijdens zijn verlof, kan hij/zij de verloren vakantiedagen dus niet later opnieuw inplannen en recupereren. Het Europees Hof van Justitie gaat hier echter niet mee akkoord en eist de overdraagbaarheid van de niet opgenomen vakantiedagen door ziekte tot 15 maanden na het vakantiejaar. Bovendien verbiedt ze de vervangende uitkering van vakantiegeld. Op dit ogenblik is het namelijk zo dat je niet opgenomen vakantiedagen door ziekte niet kan overdragen naar een volgend jaar maar die wel uitbetaald krijgt. Bedienden krijgen op het einde van het jaar een afrekening, arbeiders ontvangen hun volledige vakantiegeld altijd in de periode van mei tot juli van het vakantiejaar.

De Nationale Arbeidsraad bekijkt nu hoe ze aan de eisen van Europa tegemoet kan komen, een definitieve wettekst is er echter nog niet. De nieuwe regeling zou vanaf 2023 in werking treden. We vullen dit nieuwsbericht aan zodra er nieuws is over de uiteindelijke beslissing.