My Liantis

Personeelsbeleid 17 februari 2023

Ziekte net voor of tijdens vakantie, wat nu?

Het komt soms voor dat een van je werknemers net voor of tijdens zijn vakantie ziek wordt. Ben je dan als werkgever gewaarborgd loon verschuldigd?

Check de chronologie van de feiten

Word je werknemer ziek net voor of tijdens zijn vakantie? Bekijk dan welke schorsingsoorzaak het eerst aanvangt.

  • Als je werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantieperiode, dan blijft dit een vakantieperiode en geen ziekteperiode. De werknemer is die vakantiedagen dus ‘kwijt’ en kan ze niet op een ander ogenblik opnemen. In dit geval ben je enkel gewaarborgd loon verschuldigd als de ziekte langer duurt dan de vakantie. Dan mag je tellen vanaf de eerste dag vermeld op het attest.
  • Als je werknemer ziek wordt vóór zijn geplande verlof, dan primeert de ziekte. Je werknemer kan het geplande verlof dan later opnemen. Het gewaarborgd loon verschilt naargelang het om individuele of collectieve vakantie gaat:
    • Collectief verlof: er is geen loonverlies wegens ziekte. Ook als de werknemer niet ziek geweest was, had hij niet kunnen werken omwille van het collectief verlof. Er is geen gewaarborgd loon verschuldigd voor de dagen die samenvallen met het collectief verlof. Het ziekenfonds komt hier tussen.
    • Individueel verlof: als de werknemer niet ziek was geweest, had hij kunnen werken. Die dagen vallen namelijk in een normale activiteitsperiode. De werkgever is dan ook verplicht om gewaarborgd loon te betalen.

Toekomstvisie

Als je werknemer ziek wordt tijdens zijn verlof, kan hij/zij de verloren vakantiedagen dus niet later opnieuw inplannen en recupereren. Het Europees Hof van Justitie gaat hier echter niet mee akkoord en eist de overdraagbaarheid van de niet opgenomen vakantiedagen door ziekte tot 15 maanden na het vakantiejaar. Bovendien verbiedt ze de vervangende uitkering van vakantiegeld. Op dit ogenblik is het namelijk zo dat je niet opgenomen vakantiedagen door ziekte niet kan overdragen naar een volgend jaar maar die wel uitbetaald krijgt. Bedienden krijgen op het einde van het jaar een afrekening, arbeiders ontvangen hun volledige vakantiegeld altijd in de periode van mei tot juli van het vakantiejaar.

De Nationale Arbeidsraad bekijkt nu hoe ze aan de eisen van Europa tegemoet kan komen. Een nieuwe regeling ziet er (voorlopig) als volgt uit:

Wanneer je werknemer ziek wordt tijdens een vakantieperiode, zal hij of zij die vakantiedagen later in het jaar kunnen opnemen. De werknemer moet dan een ziektebriefje voorleggen en uitdrukkelijk vragen om de vakantiedagen later op te nemen.  

Als werkgever moet je de dagen vakantie dan omboeken naar ziekte en ben je bovendien gewaarborgd loon verschuldigd voor die dagen ziekte. Je werknemer moet je ook onmiddellijk op de hoogte brengen van zijn of haar verblijfsadres wanneer dit niet het thuisadres is.

Als je medewerker ziek blijft tot het einde van het jaar en daardoor niet alle vakantiedagen kon opnemen, ontstaat het recht om deze dagen uitbetaald te krijgen in de maand december en de dagen onbetaald op te nemen in de volgende twee kalenderjaren.

Het gaat hier om een ontwerp. Er zijn nog veel vragen en de details moeten nog verder uitgewerkt worden. Deze nieuwe regels gaan in vanaf het vakantiejaar 2024.