My Liantis

Sociaal statuut 25 juni 2019

Ziekte-uitkeringen voor zelfstandigen na de wettelijke pensioenleeftijd

Zelfstandigen die verder werken na hun 65ste verjaardag behouden voortaan, net als werknemers, hun recht op een ziekte-uitkering. Deze ziekte-uitkering is in sommige gevallen voordeliger dan een pensioen. Arbeidsongeschikte zelfstandigen mogen niet vergeten de gelijkstelling ziekte aan te vragen, om zonder bijdragebetaling toch verder pensioenrechten op te bouwen.

Verder werken na je pensioen

Word je als zelfstandige 65 jaar, dan kan je met pensioen gaan en onbeperkt bijverdienen. In dat geval bouw je geen bijkomende pensioenrechten meer op.

Kies je ervoor om je pensioen te weigeren en volledige sociale bijdragen te blijven betalen, dan blijf je wel bijkomende pensioenrechten opbouwen. Tot voor kort was je in dat geval niet beschermd bij ziekte. Hierdoor was je de facto, ongeacht de duur van de ziekte, gedwongen met pensioen te gaan.

Voortaan zes maanden lang recht op ziekte-uitkering

Sinds 1 juni 2019 is hier verandering in gekomen. Kies je ervoor om je pensioen uit te stellen, dan heb je vanaf nu recht op maximum zes maanden uitkeringen. Het bedrag van je uitkering bij arbeidsongeschiktheid hangt af van je gezinssituatie:

  • Met gezinslast: 60,26 euro per dag of 1.566,76 euro op maandbasis
  • Alleenstaande: 48,22 euro per dag of 1.253,72 euro op maandbasis
  • Samenwonend: 36,47 euro per dag of 948,22 euro op maandbasis

De ziekte-uitkering is in sommige gevallen voordeliger dan een pensioen. Deze wetswijziging zorgt er dan ook voor dat zelfstandige 65-plussers na een ziekte of ongeval niet langer gedwongen zijn om met pensioen te gaan.

Minimumbijdrage in hoofdberoep

Vanaf 65 jaar vervalt de minimumbijdrage voor een zelfstandige in hoofdberoep. Maar om aanspraak te blijven maken op ziekte-uitkeringen moet je toch minstens deze minimumbijdragen blijven betalen.

In 2019 betekent dit dat je netto belastbaar inkomen minstens 13.847,39 euro moet zijn. Betaal je sociale bijdragen berekend op een lager inkomen, dan heb je geen recht op ziekte-uitkeringen.

Pensioenrechten blijven opbouwen zonder bijdragebetaling

Tijdens periodes van arbeidsongeschiktheid waarvoor je een ziekte-uitkering geniet, kun je verder pensioenrechten opbouwen. Daarvoor moet je bij je sociaal verzekeringsfonds een 'gelijkstelling ziekte' aanvragen. Dankzij de gelijkstelling betaal je geen sociale bijdrage meer, maar bouw je toch verder pensioenrechten op.

De gelijkstelling wordt toegekend aan zelfstandigen die elke beroepsactiviteit stopgezet hebben. Heb je een eenmanszaak, dan mag een ander persoon die zaak niet in jouw naam verder uitbaten.

Na de 65ste verjaardag duurt de gelijkstelling maximum twee kwartalen, naar analogie met de uitkeringsduur van maximum zes maanden.