Ziekte-uitkeringen voor medewerkers met wettelijke pensioenleeftijd

Medewerkers die ervoor kiezen om ook na hun 65ste verjaardag aan de slag te blijven, genieten voortaan een betere sociale bescherming. Sinds 1 mei 2019 hebben zij recht op ziekte-uitkeringen voor de eerste zes maanden arbeidsongeschiktheid. Daarvoor was dit beperkt tot slechts één maand bovenop de maand gewaarborgd loon.

2 minuten leestijd Pensioen 28 mei 2019

Verder werken na je pensioen

Een medewerker die 65 jaar wordt, kan ervoor opteren om aan de slag te blijven en bijgevolg nog geen rustpensioen te ontvangen. Tot voor kort stelde zich het probleem dat, wanneer die medewerker ziek werd, hij slechts heel beperkt recht had op een ziekte-uitkering.

Na de maand gewaarborgd loon had je oudere werknemer maximum nog één maand recht op ziekte-uitkeringen. In de praktijk gingen actieve 65-plussers na deze periode vaak noodgedwongen op pensioen om niet zonder inkomen te vallen.

Voortaan zes maanden lang recht op ziekte-uitkering

Vanaf 1 mei 2019 is hier een mouw aangepast. Wie ervoor kiest om nog geen wettelijk rustpensioen op te nemen na de leeftijd van 65 jaar, ziet zijn recht op ziekte-uitkeringen uitgebreid worden tot de eerste zes maanden arbeidsongeschiktheid.

Ook medewerkers die ziek worden kort vóór zij de wettelijke pensioenleeftijd bereiken en toch beslissen om na die leeftijd verder te werken, zullen van die periode van zes maanden kunnen genieten. De periode van zes maanden start ook voor hen vanaf de aanvang van de ziekte

Relevante artikels

Lees zeker ook ...