Hogere lonen en uitkeringen door overschrijding spilindex

In april bereikten de indexcijfers het niveau van de spilindex. Het Federale Planbureau voorspelde aanvankelijk dat er twee overschrijdingen van de spilindex zouden zijn in 2024. Het Bureau stuurde de verwachtingen begin 2024 bij en hield het op slechts één overschrijding in maart 2024. Het werd uiteindelijk april. 

Als gevolg van de overschrijding van de spilindex zullen de wedden van het overheidspersoneel en de sociale uitkeringen stijgen. Daarnaast zijn er ook gevolgen voor de non-profit en de private sector. In dit artikel zetten we alles voor je op een rij.

2 minuten leestijd Personeelsbeleid 15 mei 2024

Verhoging lonen ambtenaren en socialezekerheidsuitkeringen

Een eerste gevolg van de overschrijding van de spilindex is de aanpassing van de socialezekerheidsuitkeringen. Wanneer de spilindex van de overheid wordt overschreden, verhogen de sociale uitkeringen (werkloosheidsuitkeringen, pensioenen ...) automatisch met 2%. Dat gebeurt de maand na de overschrijding.   

Een maand later stijgen de lonen van de ambtenaren met 2%. Deze indexatie gebeurt de tweede maand na de maand waarin de spilindex overschreden wordt.  

Aangepast minimumloon

Ook het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) stijgt opnieuw met 2%.  Dit gebeurt een maand nadat het GGMMI in april met 35,70 euro per maand steeg.   

Deze stijging was nog het gevolg van het sociaal akkoord van 8 juni 2021. Dit akkoord voorziet nog een (voorlopige) laatste stijging van het GGMMI met 35 euro (nog te indexeren) op 1 april 2026.   

Gevolgen voor de non-profit sector en de private sector

De overschrijding van de spilindex leidt in de non-profitsector gewoonlijk ook tot een loonsverhoging van 2%.  

Bij een aantal sectoren is dat de maand na de overschrijding, bijvoorbeeld in de maatwerkbedrijven (PC 327) en de gezondheidsinrichtingen en -diensten (PC 330). Bij andere sectoren is dat de tweede maand na de overschrijding, bijvoorbeeld het vrij onderwijs gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap (PC 152 en 225) en de gezins- en bejaardenhulp (PC 318).  

In de private sector moet je eerst de sectorale regeling bekijken. Veel sectoren hebben namelijk een eigen indexatiemechanisme. Hier vind je de voorspellingen van de indexaties van heel wat paritaire comités.   

In het grootste paritair comité, het Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden (PC 200), worden de lonen telkens op 1 januari geïndexeerd aan de hand van een bepaalde formule. De verwachte index (op basis van de voorspellingen van het Federaal Planbureau van 7 mei 2024) bedraagt momenteel 3,25%.

Wat brengt de toekomst?

De cijfers van het Federaal Planbureau werpen een blik op de toekomst. Maandelijks past de overheidsdienst de voorspellingen aan. De indexcijfers veranderen voortdurend, maar volgens de meest recente voorspellingen van het Planbureau van 7 mei 2024 zouden er in 2024 geen overschrijdingen meer zijn. In 2025 verwacht het Bureau voorlopig maar één overschrijding in februari. 

Je kan Liantis altijd contacteren mocht je hierover nog vragen hebben.