My Liantis

Fytolicentie en gewasbescherming

Heb je groene vingers en wil je je talenten gebruiken als zelfstandige? Fijn! Meer dan ooit is er aandacht voor groen, zowel binnens- als buitenshuis. De kans is groot dat je regelmatig gewasbeschermingsmiddelen zal gebruiken. Kijk zeker na of je je fytolicentie al in orde bracht, want die is verplicht! Niet zeker welke soort fytolicentie je nodig hebt? We zetten voor jou alles op een rijtje: soorten, voorwaarden, termijnen en de aanvraag natuurlijk.

Wanneer heb ik een fytolicentie nodig?

Een fytolicentie is verplicht voor personen die:

 • gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik of toevoegingsstoffen aankopen, bewaren of gebruiken in het kader van hun beroepsactiviteiten;
 • voorlichting geven over gewasbeschermingsmiddelen of toevoegingsstoffen;
 • gewasbeschermingsmiddelen of toevoegingsstoffen verdelen of verkopen.

Fytolicenties worden enkel toegekend aan natuurlijke personen. Meer info over vergunningen voor je onderneming.

Soorten licenties

Er bestaan vijf soorten fytolicenties:

 • NP: Distributie van of voorlichting over middelen voor niet-professioneel gebruik
 • P1: Assistent professioneel gebruik
 • P2: Professioneel gebruik
 • P3: Distributie van of voorlichting over middelen voor professioneel gebruik
 • PS: Specifiek professioneel gebruik

Wie een licentie P3 behaalt, mag ook taken uitvoeren die een licentie NP, P1 en P2 vereisen.

Fytolicentie P2

De meest aangevraagde soort fytolicentie is die voor professioneel gebruik, kortweg P2. Die geeft je toelating voor de volgende zaken: 

Gewasbeschermingsmiddelen voor niet-professioneel gebruik P2: Professioneel gebruik
Aankopen V
Toepassen V
Bewaren V
Distribueren/Verkopen X
Voorlichten X
Gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik  
Aankopen V
Toepassen V
Toegang opslaglokaal of -kast V
Beheer opslaglokaal of -kast V
Distribueren/Verkopen X
Voorlichten X

Interesse voor een andere soort licentie? Raadpleeg een overzicht van alle toegelaten activiteiten per fytolicentie.

Termijn van de licentie

Als je aanvraag wordt aanvaard, is de fytolicentie zes jaar geldig, maar je kan ze ook verlengen. Ook je verlenging is zes jaar geldig.

Bijscholing voor fytolicentie

Als je een fytolicentie behaalde, ben je verplicht je regelmatig bij te scholen. Zo blijf je op de hoogte van de laatste praktijken rond gewassenbescherming. De vormingsactiviteiten worden per gewest georganiseerd.

Raadpleeg hier de vormingsactiviteiten voor:

Je mag zelf kiezen wanneer je deelneemt aan een vormingsactiviteit tijdens de geldigheidsduur van je licentie. Het aantal bijscholingen dat je moet bijwonen, is afhankelijk van het soort licentie dat je behaalde.

Soort licentie Minimumaantal te volgen activiteiten
NP ‘Distributie/Voorlichting producten voor niet-professioneel gebruik’ 2
P1 ‘Assistent professioneel gebruik’ 3
P2 ‘Professioneel gebruik’ 4
P3 ‘Distributie/Voorlichting’ 6
PS ‘Specifiek professioneel gebruik’ 2

Een fytolicentie aanvragen of verlengen

Je kan jouw aanvraag volledig online doorlopen. Neem alvast de volgende zaken bij de hand:

 • je rijksregisternummer
 • het ondernemings- en vestigingsnummer van je professionele activiteit
 • een bewijs of kopie van een geldig diploma, getuigschrift of attest 

Heb je geen geldig diploma of getuigschrift? Dan zal je er eerst één moeten behalen vooraleer je een licentie kan aanvragen. Dat kan via naschools onderwijs dat je toegang geeft tot de basisopleiding en het examen.

Hoe verleng je je fytolicentie?

Als je het vereiste aantal vormingsactiviteiten bijwoonde, wordt je licentie automatisch verlengd voor zes jaar. Je hoeft dus geen aanvraag tot verlenging in te dienen.

Als je niet voldoende bijscholingen op je palmares hebt, moet je eerst het vereiste aantal behalen. Daarna kan je een nieuwe aanvraag indienen en de optie ‘Vervallen fytolicentie’ kiezen. Die licentie is ook zes jaar geldig en sluit niet aan op je vorige licentie, maar op de datum van de goedkeuring van je tweede aanvraag.