My Liantis

Offerte Liantis fiscale rechtsbijstand (vennootschap)

  • Huidige Jouw vennootschap
  • Contactpersoon
  • Gegevens accountant of belastingadviseur
  • Risico
  • Verlangens en behoeften
  • Verzenden

Vennootschapsvorm

Adres
Over deze offerte Het verzekeringsvoorstel verbindt noch de kandidaatverzekeringsnemer, noch de verzekeraar tot het sluiten van de overeenkomst. Indien binnen de 30 dagen na ontvangst van het voorstel de verzekeraar aan de kandidaat verzekeringsnemer geen verzekeringsaanbod heeft gedaan of de verzekering geweigerd heeft, dan verbindt de verzekeraar zich tot het sluiten van een verzekeringspolis. De ondertekening van onderhavig voorstel houdt op generlei wijze enige vorm van dekking in. De verzekering treedt pas in werking na het ondertekenen van de polis en het betalen van de eerste premie zoals omschreven in art. 5 van de algemene voorwaarden. De gegevens die op huidig document zijn vermeld, zijn bestemd voor intern gebruik van Fidea. Zij geven het recht tot toegang en verbetering zoals voorzien door de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, van 8 december 1992.