My Liantis

Opleiding brandpreventie: theorie en praktijk

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Wat begint als een smeulend vuurtje, kan in geen tijd uitgroeien tot een grote brand met verwoestende gevolgen. In deze opleiding leer je hoe je in jouw onderneming of organisatie de nodige voorzorgsmaatregelen kan nemen. En voor het geval het toch fout loopt, leer je ook hoe je de menselijke en materiële schade in een noodsituatie tot een minimum beperkt.

Brandbestrijding: opleiding eerste interventie bij brand

Waarom deze opleiding

Een goed begrip van de basisprincipes van een brand, vormt een eerste stap naar een veiligere werkplek. Bovendien is de ene brand de andere niet: de aard van activiteiten en de omgeving van je onderneming hebben een belangrijke impact op de risico’s die je loopt.

Het loont dan ook absoluut de moeite om stil te staan bij hoe jouw onderneming voorbereid is op noodlottige situaties. Zijn er bijvoorbeeld de nodige noodprocedures voorzien? Genoten je medewerkers een of meerdere opleidingen op dit vlak? Deze opleiding zet je alvast op weg met een evenwichtige mix van theorie en praktijk.

Wat mag je verwachten van de opleiding …

In het theoretische deel van de opleiding staan we stil bij de vuurdriehoek en de verschillende types brand. We overlopen de verschillende blusmiddelen en bekijken welk middel je in welke situatie het best inzet. Daarnaast staan we stil bij het belang van noodprocedures: Wat is een evacuatieplan? Wat is het nut van een jaarlijkse evacuatieoefening?

In het praktisch deel ga je zelf aan de slag met de kennis die je opdeed. Je leert onder andere hoe je een persoon blust met een branddeken en hoe je een brandende frietketel of elektriciteitskast blust. Je gaat met behulp van verschillende blusmiddelen de strijd aan met een open vuur.

Praktisch

De opleiding duurt drie uur en bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel. Voor het praktisch deel voorzien we de nodige beschermkledij, maar deelnemers dragen sowieso best een lange broek en gesloten schoenen.

Prijs

Deze opleiding kost 175 euro per persoon.

Schrijf je in

No course moments available.