My Liantis

Opleiding hiërarchische lijn

Preventie ligt bij je IDPBW, je EDPBW en zeker ook bij je hiërarchische lijn. Wat weten jouw leidinggevenden van de wet- en regelgeving op dit vlak? Zijn ze bekend met de risicoanalyse en de preventietaken die daaruit voortvloeien? Liantis leidt je managers op zodat jouw preventiebeleid breed (uit)gedragen wordt in je organisatie. 

Waarom deze opleiding?

De hiërarchische lijn voert het beleid uit dat je als werkgever hebt geformuleerd op het vlak van de preventie van risico’s op het werk. De leidinggevenden doen dit elk binnen de grenzen van hun bevoegdheid en op hun niveau. 

Het gezag van de leidinggevenden en de voorbeeldfunctie die ze vervullen zijn belangrijke factoren voor het slagen van je preventiebeleid. Je managers kunnen heel wat stress en conflicten voorkomen met een goede leiderschapsstijl, oog voor hun medewerkers en een efficiënte organisatie van het werk. Daarnaast zijn zij vaak degenen die toezien op het naleven van werk- en veiligheidsprocedures, arbeidsmiddelen bestellen, arbeidsplaatsen (helpen) inrichten, het eerste aanspreekpunt zijn voor P&O-gerelateerde vragen, enzovoort. 

Goed geïnformeerde leidinggevenden die bekend zijn met de risico’s en preventiemaatregelen van je bedrijf, bouwen makkelijker mee aan een geslaagd preventiebeleid. 

Voor wie is de opleiding hiërarchische lijn geschikt?

Deze opleiding is geschikt voor alle leidinggevenden binnen je organisatie.  

Of het nu het afdelingshoofd of de ploegchef is, voor allen is het belangrijk dat ze hun wettelijke opdrachten en taken kennen en dat ze weten hoe die te vervullen. Met deze opleiding krijgen ze de nodige kennis en tools aangereikt. Specifieke voorkennis is niet vereist. 

Wat mag je verwachten van de opleiding hiërarchische lijn?

Je kan kiezen voor een standaardprogramma of voor een opleiding op maat. 

Een opleiding op maat kunnen we optimaal afstemmen op de situatie in jouw bedrijf. We komen dan vooraf langs om de opleiding voor te bereiden en je specifieke wensen te integreren. 

Per groep kunnen maximaal vijftien medewerkers deelnemen zodat er volop ruimte is voor interactie met de lesgever. 

Programma

Het standaardprogramma bestaat uit vier modules: 

Module 1: wetgeving 

 • Overzicht reglementering (stand van zaken; evolutie; ...). 

 • Opdrachten en taken Interne en Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. 

 • Opdrachten hiërarchische lijn. 

 • Verplichtingen werknemers. 

 • Werken met derden. 

Module 2: risicoanalyse; arbeidsongevallen 

 • Wetgeving. 

 • Methode; definities. 

 • Overzicht mogelijke gevaren en risicofactoren. 

 • Globaal preventieplan. 

 • Jaarlijks actieplan. 

 • Onderzoek arbeidsongevallen. 

Module 3: Arbeidsmiddelen; arbeidsplaatsen 

 • Minimumeisen arbeidsmiddelen. 

 • KB machines. 

 • Bestelprocedure arbeidsmiddelen. 

 • Periodieke keuringen en controles. 

 • Minimumeisen arbeidsplaatsen. 

Module 4: Gevaarlijke stoffen en preparaten 

 • Indeling gevaarlijke stoffen en preparaten; kenmerken. 

 • Etikettering; veiligheidsinformatieblad. 

 • Opslag brandbare vloeistoffen. 

 • Opslag gasflessen. 

 • Basisgegevens brand. 

 • Vuurvergunning. 

 • Blusmiddelen. 

Binnen deze standaardmodules kan je ervoor kiezen – in overleg en vooraf – om het programma aan te passen. Dit geldt uiteraard ook voor de opleidingen op maat. Die stemmen we af op jouw bedrijfsspecifieke situatie waarbij we voorbeelden en herkenbare situaties integreren in het lesprogramma. 

Schrijf je in

No course moments available.