My Liantis

Basiscursus EHBO: opleiding nijverheidshelper

Een klant of collega wordt onwel. Wat doe je? Een medewerker valt van de trap en breekt zijn been of heeft snijwonden. Hoe ga je te werk? De hulpverlener helpt tijdens de eerste cruciale minuten, in afwachting van gespecialiseerde hulp. Liantis biedt de hulpverlener de noodzakelijke basisopleiding voor het uitvoeren van de EHBO.

Bedrijfsopleidingen EHBO - Eerste hulp bij ongevallen

Waarom deze basisopleiding EHBO?

Tijdens de basiscursus EHBO leren jouw medewerkers hoe ze eerste hulp kunnen geven aan mensen die onwel worden en aan slachtoffers van ongevallen.  

Telt jouw bedrijf minder dan twintig werknemers en ben je zelf de preventieadviseur, dan mag jijzelf of een aangeduide medewerker de eerste hulp verstrekken. Jij en de aangeduide medewerker(s) zijn dan niet verplicht een basisopleiding EHBO te volgen, maar dit kan zeker nuttig zijn. Minstens een initiatieopleiding (vier uur) is hier aangewezen 

In grotere bedrijven moet je als werkgever een voldoende aantal hulpverleners opleiden zodat er gedurende de volledige arbeidstijd altijd eerste hulp kan worden verleend. Dit na voorafgaand advies van de preventieadviseur-arbeidsarts en het comité PBW en in verhouding tot onder andere het aantal medewerkers, de bedrijfsactiviteiten,… 

Deze basiscursus EHBO (= basisopleiding hulpverlener) bij Liantis voorziet in de verplichte vorming en bereidt voor op de evaluatieproef voor het officiële getuigschrift Hulpverlener. 

Voor wie is de basisopleiding EHBO geschikt?

Voor werkgevers en medewerkers die aangeduid zijn als Hulpverlener EHBO. 

Wat mag je verwachten van de basiscursus EHBO? 

 • Je leert noodsituaties en gezondheidsproblemen herkennen. 

 • Je leert de ernst van letsels en de toestand van vitale lichaamsfuncties inschatten. 

 • Je oefent de kernvaardigheden van eerste hulp. 

 • Je leert je eigen veiligheid bewaken en de hulpdiensten efficiënt alarmeren. 

We werken met reanimatiepoppen en zorgen voor het nodige EHBO-materiaal (demonstratiemateriaal, verbandmiddelen, …). De deelnemers ontvangen een praktisch uitgewerkt handboek en een beademingsmasker. 

Programma

De opleiding is conform Codex Boek I Titel 5 en duurt zestien uur (4x4 uur of 2x8 uur). Ze bestaat deels uit theorie en deels uit praktijkoefeningen.

 • Benadering van een noodsituatie 
 • Benadering van een slachtoffer zonder ademhaling – CPR + AED 
 • Belemmering van de ademhaling door een vreemd voorwerp 
 • EHBO bij dringende, niet-levensbedreigende situaties (bv. hartaanval, beroerte, vergiftiging, …) 
 • EHBO bij minder dringende, niet-levensbedreigende situaties (bv. flauwte, hersenschudding, …) 
 • Evacuatietechnieken 

EHBO bij:

 • Bloedingen 
 • Brandwonden 
 • Andere huidwonden 
 • Verbandtechnieken 
 • EHBO bij stoornissen aan het bewegingsstelsel 
 • Begeleiding van een slachtoffer na een trauma 
 • Samenstelling verbanddoos 
 • Registratie van verzorging 
 • Evaluatietest

Prijs

De opleiding kost 250 euro per persoon.

Schrijf je in

Aalst

23/11/2020 - 24/11/2020 | 08:15 - 16:45
8 beschikbare plaatsen

Volzet

Brugge

21/09/2020 - 22/09/2020 | 08:15 - 16:45
7 beschikbare plaatsen

Volzet

01/10/2020 - 02/10/2020 | 08:15 - 16:45
12 beschikbare plaatsen

Volzet

19/10/2020 - 20/10/2020 | 08:15 - 16:45
14 beschikbare plaatsen

Volzet

03/12/2020 - 04/12/2020 | 08:15 - 16:45
12 beschikbare plaatsen

Volzet

Brussel

16/11/2020 - 17/11/2020 | 08:30 - 17:00
5 beschikbare plaatsen

Volzet

Gent

08/10/2020 - 09/10/2020 | 08:15 - 16:45
7 beschikbare plaatsen

Volzet

23/11/2020 - 24/11/2020 | 08:15 - 16:45
13 beschikbare plaatsen

Volzet

15/12/2020 - 17/12/2020 | 08:15 - 16:45
12 beschikbare plaatsen

Volzet

Hasselt

29/09/2020 - 01/10/2020 | 08:15 - 16:45
1 plaats beschikbaar

Volzet

26/10/2020 - 27/10/2020 | 08:15 - 16:45
6 beschikbare plaatsen

Volzet

23/11/2020 - 24/11/2020 | 08:15 - 16:45
6 beschikbare plaatsen

Volzet

07/12/2020 - 11/12/2020 | 08:15 - 16:45
7 beschikbare plaatsen

Volzet

17/12/2020 - 18/12/2020 | 08:15 - 16:45
9 beschikbare plaatsen

Volzet