My Liantis

Basisopleiding voedingshygiëne: hoe werk je hygiënisch in de keuken?

Welke afspraken maak je over hygiënisch werken met voeding? Het lijkt vanzelfsprekend dat personeel in de grootkeuken, bedrijfskantine, bakkerij, slagerij,… hygiënisch werkt en een goede gezondheid heeft. Maar duidelijke afspraken bij het werken met voeding zijn absoluut nodig. Liantis sensibiliseert je medewerkers in deze opleiding voedingshygiëne.  

cursus voedselhygiene

Waarom deze opleiding? 

In elke keuken zijn micro-organismen aanwezig. Personen die in contact komen met voeding, zijn een belangrijke schakel in de keten van de voedselveiligheid. Producenten in de voedselketen moeten er alles aan doen om veilige producten te vervaardigen en te verdelen. Met enkele eenvoudige en elementaire hygiënemaatregelen kan je de kans op besmettingen van voeding onder controle houden. 

Met deze opleiding zetten we de belangrijkste risico’s en maatregelen op een rijtje. Kennis van de risico’s en de voorkomingsmaatregelen vormen een onmisbare voorwaarde om hygiënisch te kunnen werken. 

Voor wie is de opleiding voedingshygiëne geschikt?

Deze opleiding is voor medewerkers die voeding bereiden of verdelen en nog weinig kennis hebben over voedselveiligheid of waarbij die kennis aan een opfrisbeurt toe is.  

Wat mag je verwachten van de opleiding voedingshygiëne? 

We leggen in eenvoudige taal uit wat keukenpersoneel moet weten over hygiëne in de voedingssector. 

De standaardopleiding duurt een halve dag en biedt plaats aan maximaal vijftien deelnemers per opleiding. 

We kunnen de opleiding ook op maat voorstellen, met herkenbare situaties en plaatsen (foto’s) zodat de training nog toepasbaarder wordt voor je medewerkers. Aan een opleiding op maat gaat een bedrijfsbezoek vooraf met een bezoek aan de werkplek(ken) en een gesprek met de preventieadviseur en leidinggevenden. De duur en omvang van de opleiding bepalen we in overleg.  

Programma

  • Wetgeving levensmiddelenhygiëne. 

  • Ontstaan en doel van HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points: een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen). 

  • Gevaren in de voeding: met nadruk op voedselinfecties en voedselvergiftigingen. 

  • Microbiologisch gevaar in de keuken, kruisbesmetting, nabesmetting. 

  • De koude keten en warme keten en het belang van temperatuursbeheersing. 

  • Het verschil tussen reinigen en desinfecteren + het reinigings- en desinfectieschema. 

  • Het belang van persoonlijke hygiëne en handhygiëne. 

Vrijblijvende offerte aanvragen

Naam
Adres