My Liantis

Brandbestrijding: opleiding blusbus

Natuurlijk heb je als werkgever je brandpreventie op orde. Ontstaat er desondanks brand, dan moet je brandbestrijdingsdienst effectief kunnen ingrijpen. In deze opleiding combineren we theorie en praktijk. Je medewerkers starten met een kennissessie en oefenen daarna op blussen, alarmeren en evacueren. Zo ben je voorbereid op noodsituaties en dat geeft rust.

Blusbus

Waarom deze opleiding?

Elk jaar opnieuw is brand de oorzaak van vele materiële schadegevallen, brandwonden en zelfs overlijdens. Uiteraard wil je met brandpreventie menselijk leed en kosten van schade voorkomen. Daarnaast stelt de wetgever verplichtingen in het kader van brandpreventie en interventieplanning. Zo moet je als werkgever onder andere een risico-inventarisatie uitvoeren en ben je verplicht een brandbestrijdingsdienst op te leiden.

Deze opleiding biedt alle kennis en oefening die nodig is om aan de wettelijke verplichting te voldoen. Daarnaast is het een veilig idee dat je medewerkers kennis hebben van brandpreventie en vaardig zijn met kleine blusmiddelen. Zo kunnen zij beginnende brandjes effectief bestrijden en hun collega’s snel in veiligheid brengen.

Voor wie is de opleiding?

De opleiding Brandbestrijding is bedoeld voor leden van jouw interne brandbestrijdingsdienst. Ook andere medewerkers die meer over brandpreventie en brandbestrijding willen leren, kunnen deze opleiding volgen.

Wat mag je verwachten van de opleiding met blusbus?

We komen met onze blusbus naar de terreinen van jouw bedrijf. Dat maakt meedoen laagdrempelig en elimineert de reistijd voor je medewerkers. Zoek je een opleiding voor slechts een beperkt aantal medewerkers, dan kan je altijd aansluiten bij een open opleiding.

De instructeurs van Liantis hebben verschillende jaren praktijkervaring en hebben een opleiding preventieadviseur niveau 1 of 2 gevolgd. Vanuit hun ervaring verlevendigen ze de theorie met vele voorbeelden. Dat geeft een extra dimensie aan de toch al interactieve sessies.

We kunnen per dag maar liefst 48 medewerkers opleiden in onze blusbus. Een dag bestaat uit vier sessies van twee uur. Per sessie kunnen twaalf mensen deelnemen.

Voor de blusbus hebben we een parkeerplaats nodig van minstens twintig meter lang, vier meter breed en met een 4,2 meter hoge doorgang waarbij er voldoende draaicirkel is voor de oplegger. Daarnaast moeten we de bus van stroom kunnen voorzien via een 380V 16A 4-polige stekker van het bedrijf. Indien niet aanwezig, kan de oplegger autonoom op een stroomgroep werken.

Alle deelnemers krijgen van ons tijdens de oefeningen de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een brandvrije stofjas. Het is noodzakelijk dat zij hieronder een lange broek en dichte schoenen dragen.

Programma

1. Inhoud theoretisch gedeelte

 • Je maakt kennis met de branddriehoek, de verschillende brandklassen en komt te weten hoe een brand zich uitbreidt
 • Je krijgt uitgebreide toelichting bij de verschillende types blusmiddelen en leert hoe je ze correct moet hanteren
 • We geven uitleg bij de specifieke risico's en aandachtspunten voor elektrische installaties en aardgasvoorzieningen
 • We leggen uit wat een goede alarmering en evacuatie inhoudt en staan uitgebreid stil bij veiligheidssignalisatie

Bij het samenstellen van de opleiding houden we rekening met de specifieke context van jouw bedrijf. Door stil te staan bij risico's die eigen zijn aan jouw activiteit, zorgen we ervoor dat de opleiding naadloos aansluit op de noden van jou en je medewerkers.

2. Inhoud praktisch gedeelte

 • Oriëntatie oefening in een met rook gevulde ruimte
 • Blussen van een:
  • brandende persoon met een blusdeken.
  • frituurbrand met een blusdeken.
  • brand met een CO2-blusser.
  • brand met een poederblusser.
  • brand met een schuimblusser.

Vrijblijvende offerte aanvragen

Naam
Adres