My Liantis

Brandbestrijding: blustraining met lasersimulator

Een brand blussen vergt oefening. Met een verkeerde techniek of een verkeerd blusmiddel dooft de brand niet of breidt de brand zich juist uit. In deze training oefen je blustechnieken op een laagdrempelige, schone, veilige en doeltreffende manier. De simulatieoefening met de BullsEye-lasersimulator is de ideale training voor je brandbestrijdingsdienst!

Brandblustraining met lasersimulator

Waarom deze opleiding?

In deze brandblustraining werken we met het BullsEye-systeem: het meest innovatieve systeem voor blustraining dat op dit moment verkrijgbaar is.

De BullsEye gebruikt digitale vlammen om diverse branden te simuleren. Via sensoren detecteert het waar de gebruiker de blusser op richt, stuurt aan de hand van deze gegevens de lasersimulator en varieert de grootte van de digitale vlammen op het LED-scherm.

Het BullsEye-systeem herkent welk type blusser een cursist inzet en reageert alleen op diens handelingen als de cursist de juiste keuze heeft gemaakt. Daarnaast reageert het paneel enkel wanneer de cursist de juiste afstand aanhoudt tot de brand.

Deze extra kenmerken maken brandblustraining realistischer en effectiever dan ooit en biedt je medewerkers een optimale oefening voor het handelen bij beginnende branden. Zo kunnen ze zelfverzekerd een beginnende brand bestrijden.

Ook handig: brandblusoefeningen met de BullsEye kunnen binnen plaatsvinden, van opleidingsruimte tot productievloer.

Voor wie is de brandblustraining geschikt?

De training is voor leden van de brandbestrijdingsdienst en staat open voor andere medewerkers die meer over brandpreventie en brandbestrijding willen leren.

Wat mag je verwachten van de brandblustraining?

Een sessie met de lasersimulator duurt drie uur. Per sessie kunnen 12 medewerkers deelnemen. Uiteraard kan dit variëren naargelang je vraag en de specifieke situatie van je bedrijf.

De training wordt gegeven door instructeurs van Liantis. Zij hebben verschillende jaren praktijkervaring bij de brandweer en een opleiding preventieadviseur niveau 1 of 2. Met hun ervaringen geven ze een extra dimensie aan de toch al interactieve sessies.

De brandblustraining begint met een kort theoriedeel. Aansluitend organiseren we een levensechte evacuatieoefening met een eerste bluspoging. Hierbij gebruiken we de BullsEye, een geavanceerde lasertechnologie.

Voordelen van lasersimulator bij brandblustraining

De BullsEye is ...

 • Schoon: de conische laserstraal simuleert de straal van een brandblusser, wat het gebruik van andere snelblussers overbodig maakt
 • Veilig: digitale vlammen op een LED-scherm en een laserstraal als blusser zorgen voor een absoluut veilige trainingsvorm.
 • Doeltreffend: een actieve trainingsbeleving waarbij we op één dag tot 100 deelnemers kunnen trainen.
 • Realistisch:
  • de BullsEye-brandblussers bootsen het gebruik van snelblussers nauwkeurig na dankzij geluidseffecten, laserstraal en gewicht (2 kg of 6 kg).
  • Ook de vlammen van de BullsEye zijn voorzien van realistische geluidseffecten zodat de deelnemers aan het geluid van de brand de klasse ervan leren herkennen. Daarnaast maakt het geluid de situatie indringender.
  • De geïntegreerde rookgenerator produceert een realistische hoeveelheid oefenrook, afhankelijk van de omvang van de brand.
 • Slim: de BullsEye herkent welk type brandblusser de cursist gebruikt (klasse A, B, E). Als de cursist de verkeerde blusser inzet, zullen de vlammen niet doven.
 • Geordend: het systeem kan trainingsgegevens van meerdere cursisten bijhouden, zoals naam van de cursist, trainingsdatum, blustijd, brandklasse en gebruikt type blusser.

Programma

1: Inhoud theoretisch gedeelte 

 • Je maakt kennis met de branddriehoek, de verschillende brandklassen en komt te weten hoe een brand zich uitbreidt
 • Je krijgt uitgebreide toelichting bij de verschillende types blusmiddelen en leert hoe je ze correct moet hanteren
 • We geven uitleg bij de specifieke risico's en aandachtspunten voor elektrische installaties en aardgasvoorzieningen
 • We leggen uit wat een goede alarmering en evacuatie inhoudt en staan uitgebreid stil bij veiligheidssignalisatie

Bij het samenstellen van de opleiding houden we rekening met de specifieke context van jouw bedrijf. Door stil te staan bij risico's die eigen zijn aan jouw activiteit, zorgen we ervoor dat de opleiding naadloos aansluit op de noden van jou en je medewerkers.

2: Inhoud praktisch gedeelte 

Blussen van diverse branden met de BullsEye-simulator.

Vrijblijvende offerte aanvragen

Naam
Adres