My Liantis

EHBO: basisopleiding nijverheidshelper

Een klant of collega wordt onwel. Wat doe je? Een medewerker valt van de trap en breekt zijn been of heeft snijwonden. Hoe ga je te werk? De hulpverlener helpt tijdens de eerste cruciale minuten, in afwachting van gespecialiseerde hulp. Liantis biedt de hulpverlener de noodzakelijke basisopleiding voor het uitvoeren van de EHBO. 

Bedrijfsopleidingen EHBO - Eerste hulp bij ongevallen

Waarom deze basisopleiding EHBO?

Tijdens de basiscursus EHBO leren jouw medewerkers hoe ze eerste hulp kunnen geven aan mensen die onwel worden en aan slachtoffers van ongevallen.  

Telt jouw bedrijf minder dan twintig werknemers en ben je zelf de preventieadviseur, dan mag jijzelf of een aangeduide medewerker de eerste hulp verstrekken. Jij en de aangeduide medewerker(s) zijn dan niet verplicht een basisopleiding EHBO te volgen, maar dit kan zeker nuttig zijn. Minstens een initiatieopleiding (vier uur) is hier aangewezen 

In grotere bedrijven moet je als werkgever een voldoende aantal hulpverleners opleiden zodat er gedurende de volledige arbeidstijd altijd eerste hulp kan worden verleend. Dit na voorafgaand advies van de preventieadviseur-arbeidsarts en het comité PBW en in verhouding tot onder andere het aantal medewerkers, de bedrijfsactiviteiten,… 

Deze basiscursus EHBO (= basisopleiding hulpverlener) bij Liantis voorziet in de verplichte vorming en bereidt voor op de evaluatieproef voor het officiële getuigschrift Hulpverlener. 

Voor wie is de basisopleiding EHBO geschikt?

Voor werkgevers en medewerkers die aangeduid zijn als Hulpverlener EHBO. 

Wat mag je verwachten van de basiscursus EHBO? 

  • Je leert noodsituaties en gezondheidsproblemen herkennen. 

  • Je leert de ernst van letsels en de toestand van vitale lichaamsfuncties inschatten. 

  • Je oefent de kernvaardigheden van eerste hulp. 

  • Je leert je eigen veiligheid bewaken en de hulpdiensten efficiënt alarmeren. 

We werken met reanimatiepoppen en zorgen voor het nodige EHBO-materiaal (demonstratiemateriaal, verbandmiddelen,…). De deelnemers ontvangen een praktisch uitgewerkt handboek en een beademingsmasker. 

Programma

De opleiding is conform Codex Boek I Titel 5 en duurt zestien uur (4x4 uur of 2x8 uur). Ze bestaat deels uit theorie en deels uit praktijkoefeningen.

  • Benadering van een noodsituatie 
  • Benadering van een slachtoffer zonder ademhaling – CPR + AED 
  • Belemmering van de ademhaling door een vreemd voorwerp 

EHBO bij dringende, niet-levensbedreigende situaties (bv. hartaanval, beroerte, vergiftiging,…) 

EHBO bij minder dringende, niet-levensbedreigende situaties (bv. flauwte, hersenschudding,…) 

Evacuatietechnieken 

EHBO bij:

  • Bloedingen 
  • Brandwonden 
  • Andere huidwonden 

Verbandtechnieken 

EHBO bij stoornissen aan het bewegingsstelsel 

Begeleiding van een slachtoffer na een trauma 

Samenstelling verbanddoos 

Registratie van verzorging 

Evaluatietest

Naam
Adres