My Liantis

Opleiding hiërarchische lijn

Preventie ligt bij je IDPBW, je EDPBW en zeker ook bij je hiërarchische lijn. Wat weten jouw leidinggevenden van de wet- en regelgeving op dit vlak? Zijn ze bekend met de risicoanalyse en de preventietaken die daaruit voortvloeien? Liantis leidt je managers op zodat jouw preventiebeleid breed (uit)gedragen wordt in je organisatie. 

ondernemingsvorm kiezen

Waarom deze opleiding?

De hiërarchische lijn voert het beleid uit dat je als werkgever hebt geformuleerd op het vlak van de preventie van risico’s op het werk. De leidinggevenden doen dit elk binnen de grenzen van hun bevoegdheid en op hun niveau. 

Het gezag van de leidinggevenden en de voorbeeldfunctie die ze vervullen zijn belangrijke factoren voor het slagen van je preventiebeleid. Je managers kunnen heel wat stress en conflicten voorkomen met een goede leiderschapsstijl, oog voor hun medewerkers en een efficiënte organisatie van het werk. Daarnaast zijn zij vaak degenen die toezien op het naleven van werk- en veiligheidsprocedures, arbeidsmiddelen bestellen, arbeidsplaatsen (helpen) inrichten, het eerste aanspreekpunt zijn voor P&O-gerelateerde vragen, enzovoort. 

Goed geïnformeerde leidinggevenden die bekend zijn met de risico’s en preventiemaatregelen van je bedrijf, bouwen makkelijker mee aan een geslaagd preventiebeleid. 

Voor wie is de opleiding hiërarchische lijn geschikt?

Deze opleiding is geschikt voor alle leidinggevenden binnen je organisatie.  

Of het nu het afdelingshoofd of de ploegchef is, voor allen is het belangrijk dat ze hun wettelijke opdrachten en taken kennen en dat ze weten hoe die te vervullen. Met deze opleiding krijgen ze de nodige kennis en tools aangereikt. Specifieke voorkennis is niet vereist. 

Wat mag je verwachten van de opleiding hiërarchische lijn?

Je kan kiezen voor een standaardprogramma of voor een opleiding op maat. 

Een opleiding op maat kunnen we optimaal afstemmen op de situatie in jouw bedrijf. We komen dan vooraf langs om de opleiding voor te bereiden en je specifieke wensen te integreren. 

Per groep kunnen maximaal vijftien medewerkers deelnemen zodat er volop ruimte is voor interactie met de lesgever. 

Programma

De opleiding van een halve dag is gericht op alle niveaus van leidinggevenden. De bedoeling van de opleiding is de regelgeving rond hiërarchische verplichtingen te kaderen én de deelnemers te motiveren om hier samen werk van te maken. Bovendien duiden we de bestaande regelgeving met de nodige voorbeelden uit de sector. Tijdens de opleiding is het ook zeker de bedoeling om hierover onderling van gedachten te wisselen.

Enkele vaste vragen die we behandelen tijdens het basisprogramma:

  • Investeren in welzijn op het werk loont: wat zijn de concrete voordelen voor je onderneming, je medewerkers én je klanten?
  • Hoe zet je een welzijnsbeleid op in je onderneming en wie speelt een belangrijke rol?
  • Wat zijn de verantwoordelijkheden van de directieleden en leidinggevenden binnen welzijn op het werk? En ben je als leidinggevende mogelijk aansprakelijk als er iets fout loopt?
  • Welke verplichtingen hebben mijn medewerkers? En wat als ze de verplichtingen van hun leidinggevenden niet naleven?

Je kan er ook voor kiezen om – in overleg en vooraf – het programma zelf vorm te geven. Dan stemmen we de inhoud af op jouw bedrijfsspecifieke situatie waarbij we voorbeelden en herkenbare situaties integreren in het lesprogramma. 

Vrijblijvende offerte aanvragen

Naam
Adres