My Liantis

Opleiding hoogwerker

Tijdens de opleiding hoogtewerker bij Liantis leren medewerkers veilig werken met mobiele arbeidsmiddelen voor het werken op hoogte. Met de theoretische kennis in huis en de vaardigheden in de vingers, zijn je medewerkers bekwaam om hoogtewerkers veilig te bedienen en kan je ze (op basis van de evaluatie) bevoegd verklaren.

opleiding hoogtewerker

Waarom deze opleiding?

Een hoogwerker bedienen is een grote verantwoordelijkheid. Een hoogwerker kan kantelen, omvallen of in elkaar zakken bij te zware lasten, foutief gebruik of door aanrijdingen met andere voertuigen. Bovendien kan je medewerker geëlektrocuteerd worden wanneer hij elektriciteitskabels raakt of wanneer hij onvoldoende afstand houdt in de nabijheid van elektrische leidingen.

Kortom: wie een hoogwerker bedient, moet zich bewust zijn van de risico’s en bijbehorende voorzorgsmaatregelen. Als werkgever ben je wettelijk verplicht je medewerkers te wijzen op alle risico´s en gevaren bij het uitvoeren van hun taken. De medewerker moet de werking van het materieel kennen en er vlot mee overweg kunnen. Een gedegen opleiding is hier dus zeker op zijn plaats.

Voor wie is de opleiding hoogwerker geschikt?

Het doel van de opleiding is om medewerkers te sensibiliseren omtrent het veilig gebruik van mobiele arbeidsmiddelen. Het theoretisch gedeelte van de opleiding is ook een sterke aanrader voor de leden van de hiërarchische lijn, in het kader van hun effectieve controle op het veilig gebruik van arbeidsmiddelen en op de verdeling van de taken, vastgelegd in de welzijnswetgeving.

Wat mag je verwachten van de opleiding hoogwerker?

De opleiding kent een theoretisch gedeelte waaraan maximaal 12 personen per sessie kunnen deelnemen. Het praktisch gedeelte kent een maximum van 6 personen (afhankelijk van het aantal mobiele arbeidsmiddelen dat de werkgever beschikbaar stelt).

In het theoretische deel krijgen de medewerkers informatie over de veilige werking van het materieel. In het praktische deel is alle ruimte om volop te oefenen met het besturen, bedienen en rijden. We komen hiervoor langs bij jouw bedrijf, zodat je medewerkers kunnen oefenen in hun eigen werkomgeving en met de arbeidsmiddelen waarmee ze straks ook aan de slag gaan.

Zijn je medewerkers ervaren bedieners met de nodige voorkennis uit een eerdere opleiding? Dan leiden wij deze medewerkers in 1 volle dag op. Voor bedieners met beperkte ervaring en geen of beperkte voorkennis zijn 2 volle opleidingsdagen nodig.

Programma

Theorie

Algemeen:

 • soorten hoogwerkers: verschillende types en hun beperkingen
 • kennis van belangrijke begrippen i.v.m. de bouw van een hoogwerker
 • types aandrijvingen en hun toepassingsgebied: elektrisch, thermisch
 • een hoogwerker gebruiken: werkzaamheden, gevaren en risico’s
 • stabiliteit van de hoogwerker

Wetgeving:

 • Wet welzijn; ARAB; Codex
 • veiligheidsfunctie en medisch onderzoek
 • verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid
 • indienststelling en periodieke keuring
 • hoogtewerkers op de openbare weg

Veiligheidsvoorschriften:

 • veiligheidsinstructies kennen en correct interpreteren
 • dagelijkse controle
 • LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse)
 • pictogrammen en identificatiegegevens
 • bedieningsmodi
 • gebruik van het veiligheidsharnas, noodbedieningen
 • rijden en werken met de hoogwerker
 • einde dagtaak

Stabiliteit en reikwijdte:

 • kennis van de begrippen: kantelgevoeligheid, reikwijdtetabel, inwerken van dynamische krachten

Praktijk

Inhoud:

 • toelichten identificatieplaatje, pictogrammen
 • nakijken keuringsdocumenten
 • startcontrole: visueel en functioneel
 • gebruik veiligheidsharnas
 • machinegewenning
 • positioneren voor een locatie
 • afbakenen werkplek
 • gebruik nooddaalinrichting
 • einde dagtaak: parkeren, correct in-/uitstappen, laden batterijen

Evaluatie

Zowel na het theoretisch als na het praktijkgedeelte van de opleiding testen we de opgedane kennis. De evaluatie van het theoriegedeelte bestaat uit een meerkeuzevragenlijst en neemt ongeveer 30 minuten in beslag. Tijdens een individuele praktijkproef gaan we na of de deelnemers de basiscompetenties  en –technieken voldoende onder de knie hebben.

Vrijblijvende offerte aanvragen

Naam
Adres