Cursus omgaan met gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen zijn al een stuk minder gevaarlijk als je de risico’s kent en weet hoe je veilig werkt met chemische agentia. Liantis biedt je een bedrijfsgerichte opleiding waarbij de chemische stoffen in jouw bedrijf de basis voor het lesprogramma vormen. Na afloop kennen je medewerkers de risico’s én de te nemen preventiemaatregelen. 

Cursus omgaan met gevaarlijke stoffen

Waarom deze opleiding?

Het werken met chemische stoffen kent specifieke risico’s. Je wil dat je medewerkers veilig kunnen werken en daarom is het van belang dat zij kennis hebben van de gevaarlijke stoffen in je bedrijf. Als een medewerker niet weet dat een bepaalde stof risico’s met zich meebrengt, dan zal hij daar ook niet naar handelen.  

De opleiding Omgaan met chemische stoffen zorgt via kennis en bewustwording voor meer veiligheid in je bedrijf. 

Voor wie is de opleiding omgaan met gevaarlijke stoffen geschikt?

Liantis ontwikkelde de opleiding Omgaan met gevaarlijke stoffen voor medewerkers van bedrijven die direct of indirect te maken hebben met chemische producten en/of processen. Denk aan bedrijven in de farmacie, procesindustrie, schoonmaak- en bouwbedrijven en logistieke bedrijven die gevaarlijke stoffen vervoeren en opslaan. 

Wat mag je verwachten van de opleiding omgaan met gevaarlijke stoffen?

We maken de opleiding volledig op maat van je bedrijf. We stemmen van tevoren af of de nadruk moet liggen op veiligheid (brand/explosie) of op gezondheidsaspecten. Een combinatie is uiteraard ook mogelijk. 

We stemmen de inhoud af op de gevaarlijke stoffen in jouw bedrijf. Daarvoor hebben wij de volgende zaken nodig: 

 • lijst met producten + hun sds fiche.  

 • aanwezige PBM’s. 

 • foto’s van de chemie stockage. 

 • foto’s van etiketten van producten die specifiek aan bod moeten komen. 

De opleiding duurt ongeveer twee uur, afhankelijk van het gewenste specialisatieniveau. 

Een groep bestaat uit maximaal vijftien deelnemers. Grote groepen splitsen we bij voorkeur op naargelang hun functie (technische dienst, schoonmaak, keuken, laborant,…), zodat we aandacht kunnen besteden aan de specifieke risico’s. 

Programma

 • Etiketinformatie. 

 • Gevaarsymbolen en gevaarzinnen. 

 • Arbeidsongevallen en beroepsziekten. 

 • Correct omgaan met chemicaliën en de beschikbare PBM’s. 

 • EHBO bij ongevallen met chemische stoffen. 

 • Bespreking van de stoffen gebruikt in uw onderneming aan de hand van de Safety Data. 

 • Sheets (sds fiches). 

Vrijblijvende offerte aanvragen