My Liantis

Ondernemer worden: coaching voor 45+’ers

Bij starters denk je al gauw aan frisse twintigers die vers van de schoolbanken een eigen zaak starten. Nochtans: op ondernemerschap staat geen leeftijdsgrens. Wie op latere leeftijd de sprong wil wagen, heeft alle baat bij de juiste begeleiding. Dat is precies wat we met dit coachingstraject beogen. En dankzij de transitiepremie van de Vlaamse overheid kan je hierbij op een welkom financieel duwtje in de rug rekenen.

Pensioen

Wat is een prestarterstraject?

Het prestarterstraject Start 45+ bereidt je voor op de opstart van je eigen onderneming. Dit coachingstraject is uniek in de markt vanwege zijn brede aanpak:

  • Enerzijds helpen we tijdens een uitgebreide intake je te oriënteren. We brengen jouw skills als ondernemer in kaart en achterhalen op welke vlakken je je nog verder kan ontwikkelen.
  • Anderzijds krijg je de nodige begeleiding bij het opmaken van een uitgebalanceerd en realistisch businessplan.

Wat is een transitiepremie?

Liantis is door de Vlaamse overheid erkend als coachingspartner in het kader van prestarterstrajecten. Wie dit traject succesvol afrondt, binnen de zes maanden opstart als zelfstandige in hoofdberoep – en aan enkele bijkomende voorwaarden voldoet – kan in aanmerking komen voor een transitiepremie.

De transitiepremie ondersteunt niet-werkende, werkzoekende 45-plussers die een eigen zaak opstarten. Wie start als zelfstandige in hoofdberoep, verliest het recht op een werkloosheidsuitkering. Met de transitiepremie kan je echter twee jaar lang op een aanvullend inkomen rekenen.

Hoeveel bedraagt de transitiepremie?

Periode

Maandelijkse premie

1ste tot en met 3de maand

1.040,40 euro

4de tot en met 6de maand

936,36 euro

7de tot en met 9de maand

832,32 euro

10de tot en met 12de maand

728,28 euro

13de tot en met 15de maand

624,24 euro

16de tot en met 18de maand

520,20 euro

19de tot en met 21ste maand

416,16 euro

22ste tot en met 24ste maand

312,12 euro

OPGELET Start je in een sector die omwille van de coronacrisis onder de verplichte sluiting valt? Dan wordt de aanvraagtermijn tijdelijk aangepast. Je start je zelfstandige activiteit dan binnen de negen maanden na het afronden van je prestarterstraject, in plaats van binnen de zes maanden. Daarnaast heb je ook zes maanden de tijd om je transitiepremie aan te vragen, in plaats van drie maanden.  Lees hier meer over de tijdelijke aanpassing van de aanvraagtermijnen.

Waarom een prestarterstraject volgen?

Je hebt misschien een goed idee, maar dat maakt je nog niet meteen een succesvol ondernemer.

Tijdens dit prestarterstraject krijg je een duidelijk beeld van je eigen sterktes en zwaktes als ondernemer. Bovendien zetten we meteen de eerste stappen om werk te maken van jouw groeipunten. Een gedetailleerde analyse van jouw businessplan biedt je vervolgens een stevige basis om je onderneming op te richten of verder uit te bouwen.

Voor wie is deze coaching geschikt?

Om in aanmerking te komen voor de transitiepremie moet je dit prestaterstraject met succes afronden. Bovendien zijn er enkele bijkomende voorwaarden waar je aan moet voldoen:

  • Je bent minstens 45 en hoogstens 65 jaar oud. Tussen 1 april 2021 en 31 maart 2022 kunnen ook jongere ondernemers deze premie aanvragen. Lees hier verder voor meer informatie. 
  • Je bent ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB en had geen recht op een verbrekings- of opzeggingsvergoeding.
  • Je ontvangt één van de volgende uitkeringen:
  • Je startte als zelfstandige in hoofdberoep minder dan drie maanden geleden een onderneming die gevestigd is in het Vlaamse Gewest.

Programma

Het prestarterstraject Start 45+ bestaat uit minstens 16 uur begeleiding, verspreid over een periode van 6 weken tot een half jaar. De prijs voor dit trajct bedraagt 250 euro zonder btw.

Het traject beslaat twee opeenvolgende fasen:

  1. Coaching via Liantis: oriëntering, scherpstellen van ondernemersidee, ondernemerscapaciteiten en persoonlijkheidskenmerken in kaart brengen. Deze fase bestaat uit een minimum van 8 uur individuele coaching of minstens drie coachingsgesprekken in één van onze kantoren in Brugge, Kortrijk, Izegem, Gent, Antwerpen, Brussel, Hasselt, Leuven of Westerlo.
  2. Traject starten (via UNIZO): stapsgewijs naar een solide businessplan en financieel plan. Deze fase bestaat op zijn beurt uit minimum 8 contact- en begeleidingsuren.

Geïnteresseerd? Laat je gegevens na, wij contacteren je voor een eerste gesprek!