My Liantis

Ondernemer worden: coaching voor 45+’ers

Bij starters denk je al gauw aan frisse twintigers die vers van de schoolbanken een eigen zaak starten. Nochtans: op ondernemerschap staat geen leeftijdsgrens. Wie op latere leeftijd de sprong wil wagen, heeft alle baat bij de juiste begeleiding. Dat is precies wat we met dit coachingstraject beogen. En dankzij de transitiepremie van de Vlaamse overheid kan je hierbij op een welkom financieel duwtje in de rug rekenen.

Pensioen

Wat is een prestarterstraject?

Het prestarterstraject Start 45+ bereidt je voor op de opstart van je eigen onderneming. Dit coachingstraject is uniek in de markt vanwege zijn brede aanpak:

  • Enerzijds helpen we tijdens een uitgebreide intake je te oriënteren. We brengen jouw skills als ondernemer in kaart en achterhalen op welke vlakken je je nog verder kan ontwikkelen.
  • Anderzijds krijg je de nodige begeleiding bij het opmaken van een uitgebalanceerd en realistisch businessplan.

Wat is een transitiepremie?

Liantis is door de Vlaamse overheid erkend als coachingspartner in het kader van prestarterstrajecten. Wie dit traject succesvol afrondt – en aan enkele bijkomende voorwaarden voldoet – kan zo in aanmerking komen voor een transitiepremie.

De transitiepremie ondersteunt niet-werkende, werkzoekende 45-plussers die een eigen zaak opstarten. Wie start als zelfstandige in hoofdberoep, verliest het recht op een werkloosheidsuitkering. Met de transitiepremie kan je echter twee jaar lang op een aanvullend inkomen rekenen.

Hoeveel bedraagt de transitiepremie?

Periode

Maandelijkse premie

1ste tot en met 3de maand

1.000 euro

4de tot en met 6de maand

900 euro

7de tot en met 9de maand

800 euro

10de tot en met 12de maand

700 euro

13de tot en met 15de maand

600 euro

16de tot en met 18de maand

500 euro

19de tot en met 21ste maand

400 euro

22ste tot en met 24ste maand

300 euro

Waarom een prestarterstraject volgen?

Je hebt misschien een goed idee, maar dat maakt je nog niet meteen een succesvol ondernemer.

Tijdens dit prestarterstraject krijg je een duidelijk beeld van je eigen sterktes en zwaktes als ondernemer. Bovendien zetten we meteen de eerste stappen om werk te maken van jouw groeipunten. Een gedetailleerde analyse van jouw businessplan biedt je vervolgens een stevige basis om je onderneming op te richten of verder uit te bouwen.

Voor wie is deze coaching geschikt?

Om in aanmerking te komen voor de transitiepremie moet je met succes dit prestaterstraject afronden. Bovendien zijn er enkele bijkomende voorwaarden waar je aan moet voldoen:

  • Je bent minstens 45 en hoogstens 65 jaar oud.
  • Je bent ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB en had geen recht op een verbrekings- of opzeggingsvergoeding.
  • Je ontvangt één van de volgende uitkeringen:
  • Je startte als zelfstandige in hoofdberoep minder dan drie maanden geleden een onderneming die gevestigd is in het Vlaamse Gewest.

Programma

Het prestarterstraject Start 45+ bestaat uit minstens 16 uur begeleiding, verspreid over een periode van 6 weken tot een half jaar.

Het traject beslaat twee opeenvolgende fasen:

  1. Coaching via Liantis: oriëntering, scherpstellen van ondernemersidee, ondernemerscapaciteiten en persoonlijkheidskenmerken in kaart brengen. Deze fase bestaat uit een minimum van 8 uur individuele coaching of minstens drie coachingsgesprekken in één van onze kantoren in Brugge, Kortrijk, Izegem, Gent, Antwerpen, Brussel, Hasselt, Leuven of Westerlo.
  2. Go4Business (via UNIZO): stapsgewijs naar een solide businessplan en financieel plan. Deze fase bestaat op zijn beurt uit minimum 8 contact- en begeleidingsuren.

Geïnteresseerd? Laat je gegevens na, wij contacteren je voor een eerste gesprek!