My Liantis

Ondernemer worden: coaching voor 45+’ers

Bij starters denk je al gauw aan frisse twintigers die vers van de schoolbanken een eigen zaak starten. Nochtans: op ondernemerschap staat geen leeftijdsgrens. Wie op latere leeftijd de sprong wil wagen, heeft alle baat bij de juiste begeleiding. Dat is precies wat we met dit coachingstraject beogen. En dankzij de transitiepremie van de Vlaamse overheid kan je hierbij op een welkom financieel duwtje in de rug rekenen.

Pensioen

Wat is een prestarterstraject?

Het prestarterstraject Start 45+ bereidt je voor op de opstart van je eigen onderneming. Dit coachingstraject is uniek in de markt vanwege zijn brede aanpak:

  • Enerzijds helpen we tijdens een uitgebreide intake je te oriënteren. We brengen jouw skills als ondernemer in kaart en achterhalen op welke vlakken je je nog verder kan ontwikkelen.
  • Anderzijds krijg je de nodige begeleiding bij het opmaken van een uitgebalanceerd en realistisch businessplan.

Wat is een transitiepremie?

Wie het prestarterstraject succesvol afrondt, binnen de zes maanden opstart als zelfstandige in hoofdberoep – en aan enkele bijkomende voorwaarden voldoet – kan in aanmerking komen voor een transitiepremie.

De transitiepremie ondersteunt niet-werkende, werkzoekende die een eigen zaak opstarten. Wie start als zelfstandige in hoofdberoep, verliest het recht op een werkloosheidsuitkering. Met de transitiepremie kan je echter twee jaar lang op een aanvullend inkomen rekenen.

Hoeveel bedraagt de transitiepremie?

Periode

Maandelijkse premie

1ste tot en met 3de maand

510 euro

4de tot en met 6de maand

459 euro

7de tot en met 9de maand

408 euro

10de tot en met 12de maand

357 euro

13de tot en met 15de maand

306 euro

16de tot en met 18de maand

255 euro

19de tot en met 21ste maand

204 euro

22ste tot en met 24ste maand

153 euro

OPGELET Start je in een sector die omwille van de coronacrisis onder de verplichte sluiting valt? Dan wordt de aanvraagtermijn tijdelijk aangepast. Je start je zelfstandige activiteit dan binnen de negen maanden na het afronden van je prestarterstraject, in plaats van binnen de zes maanden. Daarnaast heb je ook zes maanden de tijd om je transitiepremie aan te vragen, in plaats van drie maanden.  Lees hier meer over de tijdelijke aanpassing van de aanvraagtermijnen.

Waarom een prestarterstraject volgen?

Je hebt misschien een goed idee, maar dat maakt je nog niet meteen een succesvol ondernemer.

Tijdens dit prestarterstraject krijg je een duidelijk beeld van je eigen sterktes en zwaktes als ondernemer. Bovendien zetten we meteen de eerste stappen om werk te maken van jouw groeipunten. Een gedetailleerde analyse van jouw businessplan biedt je vervolgens een stevige basis om je onderneming op te richten of verder uit te bouwen.

Voor wie is deze coaching geschikt?

Om in aanmerking te komen voor de transitiepremie moet je dit prestaterstraject met succes afronden. Bovendien zijn er enkele bijkomende voorwaarden waar je aan moet voldoen:

  • Je bent minstens 45 en hoogstens 65 jaar oud. Tussen 1 april 2021 en 31 maart 2022 kunnen ook jongere ondernemers deze premie aanvragen. Lees hier verder voor meer informatie. 
  • Je bent ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB en had geen recht op een verbrekings- of opzeggingsvergoeding.
  • Je ontvangt één van de volgende uitkeringen:
  • Je startte als zelfstandige in hoofdberoep minder dan drie maanden geleden een onderneming die gevestigd is in het Vlaamse Gewest.