My Liantis

Supervisie vertrouwenspersoon

Vergroot je ervaring en professionaliteit als vertrouwenspersoon met de (wettelijk verplichte) jaarlijkse supervisie. Liantis biedt je de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om je vak te blijven uitoefenen en biedt je de ruimte om je ervaringen te delen met vakgenoten.  

supervisie vertrouwenspersoon

Waarom deze opleiding?

We zien dat intermenselijke conflicten en stress vaak voorkomen in een professionele context. Maar liefst 75% van de werknemers geeft bijvoorbeeld aan dat zij ooit te maken hebben gehad met een conflict op de werkvloer. Daarnaast zijn veel medewerkers bekend met werkstress, bijvoorbeeld door een te groot takenpakket of onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden. 

De vertrouwenspersoon speelt een belangrijke rol bij de preventie van psychosociale risico’s op het werk. De wet schrijft voor dat vertrouwenspersonen een basisopleiding volgen en jaarlijks supervisie/intervisie volgen.  

Deze intervisie van Liantis biedt vertrouwenspersonen de vereiste kennis en vaardigheden om hun functie te kunnen blijven uitoefenen en is erkend door de overheid als jaarlijkse supervisie voor vertrouwenspersonen. Je reflecteert op je eigen cases, leert van anderen en vergroot je professionaliteit. 

Voor wie is deze bijscholing geschikt?

Medewerkers die de functie van vertrouwenspersoon uitoefenen en die reeds een basisopleiding hebben gevolgd in het kader van bovenstaande wetgeving. 

Wat mag je verwachten van de supervisie vertrouwenspersoon? 

De supervisie wordt gegeven door een preventieadviseur psychosociale aspecten van Liantis. 

Standaard duurt de bijscholing een halve dag. De duur van de bijscholing kunnen we evenwel aanpassen op maat van je organisatie en eventuele specifieke vragen of verwachtingen. Bijvoorbeeld het inoefenen van gesprekstechnieken met behulp van videofragmenten en rollenspelen.  

Programma

In het programma ligt de focus vooral op: 

  • het bespreken van eigen aangebrachte casussen. 

  • het verder inoefenen van gespreksvaardigheden.  

  • brainstormen hoe een bepaalde casus aan te pakken.  

Daarnaast kunnen we dit aanvullen met extra thema’s zoals omgaan met stress. Vaak is dit op vraag van de deelnemers. 

Vrijblijvende offerte aanvragen

Naam
Adres