My Liantis

Veilig omgaan met asbest

Asbestvezels zijn zeer gevaarlijk voor de gezondheid. Je wil als werkgever dan ook voorkomen dat je medewerkers worden blootgesteld aan dit risico. Sensibilisering rond asbest maakt je medewerkers bewust van de risico’s en de te nemen voorzorgsmaatregelen.

Waarom deze opleiding?

Als werkgever moet je de nodige opleiding voorzien voor medewerkers die af en toe in aanraking komen met asbesthoudende producten met een zeer beperkt risico op blootstelling aan de schadelijke vezels. Met deze opleiding voldoe je aan die verplichting.

Na de opleiding zijn je medewerkers op de hoogte van de risico’s van asbest en vertrouwd met de te nemen voorzorgsmaatregelen. Je medewerkers zijn zich bewuster van (de gevaren van) asbest en ze hebben de basisbegrippen geleerd. Zo kunnen zij zelfstandig een eerste inschatting maken van het mogelijke gevaar.

Voor wie is de opleiding veilig omgaan met asbest geschikt?

De opleiding is bedoeld voor medewerkers die tijdens het uitvoeren van hun werk in contact kunnen komen met asbesthoudende materialen. Denk maar aan klusjesmannen, werknemers van renovatiebedrijven ...

Wat mag je verwachten van een opleiding veilig omgaan met asbest?

Je leert asbesttoepassingen herkennen en hoe je moet omgaan met asbest. Wat mag je doen, welke gezondheidsrisico’s zijn er en hoe werk je veilig met asbest? Daarnaast kom je ook te weten welke taken je moet uitbesteden aan een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf.

Na deze opleiding weet je waar je asbest kan tegenkomen. We bespreken de voornaamste asbesttoepassingen aan de hand van vele foto’s.

In de opleiding besteden we aandacht aan zowel de theoretische als aan de praktische aspecten van de problematiek.

De opleiding duurt vier uur en wordt in je bedrijf georganiseerd voor maximaal twintig personen. Grotere groepen kunnen we opsplitsen en verdelen over verschillende sessies. De deelnemers ontvangen een aanwezigheidsattest.

Programma

  1. de eigenschappen van asbest
  2. gezondheidsrisico’s bij blootstelling met inbegrip van het synergetisch effect van roken 
  3. asbest en asbesthoudende materialen herkennen
  4. veilige werkmethoden en de te gebruiken meettechnieken
  5. de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen kiezen en juist gebruiken 
  6. noodprocedures
  7. ontsmettingsprocedures
  8. afvalstoffen verwijderen

Vrijblijvende offerte aanvragen

Naam
Adres