Opleiding Vertrouwenspersoon

Als vertrouwenspersoon ben je een belangrijk aanspreekpunt als medewerkers zich niet goed in hun vel voelen. Medewerkers kunnen bij je terecht voor bijvoorbeeld werkgerelateerde stress, (rol)conflicten, samenwerkingsmoeilijkheden...  Met deze (verplichte) opleiding leg je een goede basis voor de rol van vertrouwenspersoon.

Opleiding Vertrouwenspersoon VP

Waarom deze opleiding?

Vertrouwenspersonen (VP) zijn verplicht een opleiding te volgen waarin ze de kennis en vaardigheden aangereikt krijgen die ze nodig hebben bij het vervullen van hun functie.  

Je maakt kennis met het wettelijk kader waarbinnen je als VP bemiddelt en actie kunt ondernemen. Je leert hoe je een onthaal/adviesgesprek in goede banen leidt, wat mogelijke verdere stappen zijn en hoe medewerkers deze verdere stappen kunnen concretiseren.  

Daarnaast komen gesprekstechnieken en gewenste vaardigheden ruimschoots aan bod, zodat je optimaal voorbereid bent op je rol als vertrouwenspersoon. 

Voor wie is de opleiding vertrouwenspersoon geschikt?

Medewerkers die de functie van vertrouwenspersoon uitoefenen of deze functie in de toekomst op zich zullen nemen.  

Wat mag je verwachten van de opleiding vertrouwenspersoon?

De lesgever van deze vijfdaagse opleiding is een preventieadviseur psychosociale aspecten van Liantis. 

De opleiding biedt vertrouwenspersonen de vereiste kennis en vaardigheden voor het uitoefenen van de functie van vertrouwenspersoon. 

Je verwerft kennis en inzicht over het wettelijk kader, psychosociale risico’s op het werk (stress, conflicten, grensoverschrijdend gedrag op het werk,…). 

Daarnaast ontwikkel je de nodige gespreksvaardigheden en verwerf je kennis over technieken om dialoog op de werkvloer op te starten en te begeleiden. 

Programma

Dag 1  

 • Wettelijk kader betreffende de rol en het statuut van de vertrouwenspersoon.  

 • Kenmerken van psychosociale risico’s op het werk (oorzaken, gevolgen,…). 

 • Verduidelijking terminologie en definities.  

 • Toelichting van mogelijke procedures die werknemers kunnen opstarten bij het ervaren van psychosociale risico’s. 

 • Verduidelijking van de rol van de actoren die betrokken zijn bij het preventiebeleid. 

Dag 2 

 • Kennis en vaardigheden voor het voeren van gesprekken met diverse betrokken personen (verzoeker, aangeklaagde, lid van de hiërarchische lijn,...). 

 • Gesprekstechnieken inoefenen door middel van videofragmenten en rollenspel. 

Dag 3  

 • Inzicht in conflicten en verloop; impact op de werkvloer. 

 • Conflictanalyse. 

 • Conflictbeheersing aan de hand van bemiddeling. 

Dag 4  

 • Inzicht in diverse psychosociale thema’s  

 • Stress/burnout. 

 • Agressie. 

 • Schokkende gebeurtenis. 

 • Alcohol. 

 • … 

Dag 5  

 • Zelfzorg voor de vertrouwenspersoon. 

 • Bespreken van concrete casussen, ervaringen. 

 • Beknopte herhaling van belangrijkste elementen. 

Vrijblijvende offerte aanvragen