My Liantis

Opleiding morele stress in de zorgsector

Heel wat zorgprofessionals stuiten op ethische dilemma’s op de werkvloer. Vaak moeten ze moeilijke knopen doorhakken. Dat kan voor heel wat morele stress zorgen en op den duur beginnen te wegen op het gemoed. Deze opleiding laat je kennismaken met technieken om (in teamverband) gezond om te gaan met die stress.

Waarom deze opleiding?

Zorgverleners geven dag in, dag uit het beste van zichzelf. Maar werken met patiënten in moeilijke omstandigheden kan zijn tol eisen. Daarom is het belangrijk dat zorgverleners ook de gepaste ondersteuning krijgen. Daar speel jij als leidinggevende een cruciale rol in. We reiken je via deze online opleiding de technieken aan om binnen je team moeilijke onderwerpen, zoals dementie of euthanasie, bespreekbaar te maken. Zo verminder je ook het risico dat je medewerkers op termijn door stressklachten uitvallen.

Naar wie richt de opleiding zich?

Deze online opleiding werd ontwikkeld voor leidinggevenden binnen de zorgsector. Er zijn veel verschillende facetten aan jouw functie als leidinggevende, en daarbij wordt de morele stress die met een zorgberoep gepaard gaat soms uit het oog verloren. Gelukkig zijn er verschillende technieken voorhanden om op een gezonde manier om te gaan met stress en gestresseerde medewerkers. 

Wat mag je verwachten van de opleiding ?

Tijdens deze opleiding leer je bij over morele stress en hoe je ermee omgaat als leidinggevende zorgverlener.

We zullen het onder meer hebben over:  

  • Morele stress als begrip: de kenmerken herkennen (bij jezelf en anderen).
  • De gevolgen van morele stress.
  • Omgaan met morele stress in teamverband.
  • Leren uit elkaars ervaringen: intervisie over ethische vraagstukken.
  • Werken rond specifieke thema’s die jouw team aanbelangen: levenseindezorg, euthanasie, wilsbekwaamheid, dementie, visie op verzorging van patiënten, coronaproblematiek, triage …

Prijs

Deze opleiding kost € 122,04 of 1 PE per persoon.

Schrijf je in

No course moments available.