My Liantis

Seminarie 2 sociale verkiezingen: actiedagen

In mei 2020 zullen er ook in jouw onderneming sociale verkiezingen plaatsvinden. De seminaries en workshop van onze partner Agoria bereiden je hier tot in de puntjes op voor, zodat je zeker niets over het hoofd ziet. Deze seminaries zijn inbegrepen in het pakket sociale verkiezingen van Liantis.

Seminarie 2: actiedagen

In januari 2020 is het tijd voor het tweede seminarie. Hier ga je dieper in op de verschillende actiedagen tot aan de verkiezingsdag zelf, met aandacht voor volgende onderwerpen:

  • Kandidatenlijsten
  • Stopzetting van de procedure
  • Akkoord over het voorzitterschap
  • Samenstelling van de stembureaus
  • Stemming per brief
  • Stembiljetten
  • Overhandiging van de oproepingsbrieven

Praktische info

Dit seminarie is enkel toegankelijk voor ondernemingen die intekenden op het pakket sociale verkiezingen via Liantis. De sessie past in een groter geheel van drie seminaries en één workshop die je de komende maanden kan volgen om jouw onderneming optimaal voor te bereiden op de sociale verkiezingen. De organisatie van dit seminarie ligt in handen van Agoria.

Ben je al benieuwd naar de volgende sessies? Dan kan je je hier al inschrijven:

Schrijf je in

No course moments available.