My Liantis

Workshop sociale verkiezingen: nabootsing stembusgang

In mei 2020 zullen er ook in jouw onderneming sociale verkiezingen plaatsvinden. De seminaries en workshop van onze partner Agoria bereiden je hier tot in de puntjes op voor, zodat je zeker niets over het hoofd ziet. Deze seminaries zijn inbegrepen in het pakket sociale verkiezingen van Liantis.

Workshop: stembusgang

De workshop vindt plaats in april 2020. Hier ga je dieper in op de stembusgang tijdens de verkiezingsdag, met aandacht voor volgende zaken:

  • Functies van de diverse leden van een stembureau
  • Gedeeltelijke stopzetting
  • Voorbereiding stembiljetten
  • Stemming per brief
  • Inrichting en opening van het stembureau
  • Het goede verloop van de stemverrichtingen
  • Afsluiting van de stemverrichtingen
  • De stemopening (telling)
  • De verdeling van de mandaten
  • Afsluiten van het proces-verbaal en de statistische fiche

We bootsen de stemming na met een stembureau, stembussen en stembiljetten. Iedere deelnemer krijgt daarin een rol toebedeeld (bijvoorbeeld voorzitter, bijzitter, getuige …).

Praktische info

Deze workshop is enkel toegankelijk voor ondernemingen die intekenden op het pakket sociale verkiezingen via Liantis. De sessie past in een groter geheel van drie seminaries en één workshop die je de komende maanden kan volgen om jouw onderneming optimaal voor te bereiden op de sociale verkiezingen. De organisatie van dit seminarie ligt in handen van Agoria.

Schrijf je in

Oost- & West-Vlaanderen

Antwerpen

Limburg